dinsdag 18 januari 2011

De openbare bibliotheek aan de Gentse Zuid en het Museum Dr. Guislain brengen een geschiedenis van het hongeren.


De tentoonstelling ‘Het gewichtige lichaam. Over dik, dun, perfect of gestoord’ in het Museum Dr. Guislain brengt de fascinerende omgang van de mens met zijn uiterlijke verschijning in beeld. De rode draad door de tentoonstelling is een geschiedenis van het hongeren. Waarom besluiten mensen te stoppen met eten? Zijn de motieven persoonlijk, religieus of esthetisch? Wanneer is er sprake van een verstoorde omgang met het lichaam? En zijn we vandaag wel baas over ons eigen lijf?

De laatste decennia heeft magerzucht of anorexia nervosa zich ontwikkeld van een zeldzaam ziektebeeld tot een modieuze aandoening. Het lichaam is bij uitstek een symbool geworden van het verlangen naar een identiteit: ‘ik wil slank zijn’ is in onze tijd een dwingend verlangen, vol excessen. Want waar ligt de grens van de schoonheid: waar kantelt ‘mooi’ naar ‘ziekelijk’ of ‘gestoord’?

De tentoonstelling in het Museum Dr. Guislain loopt nog tot 8 mei 2011.

Ook onze collega's in de openbare bibliotheek aan de Gentse Zuid stellen deze fascinerende omgang van de mens met zijn uiterlijke verschijning tijdens een promotietentoonstelling nadrukkelijk in de kijker. De verschillende bibliotheekverdiepingen tonen een aantal voorwerpen en boeken uit de collectie van het Museum Dr. Guislain. Deze promotietentoonstelling loopt nog tot en met vrijdag 18 februari 2011. Aansluitend vinden ook een aantal lezingen plaats rond het thema ‘lichaam’. Van 12.30 uur tot 13.15 uur kan je hiervoor terecht in de Achilles Musschezaal in de Gentse openbare bibliotheek aan het Zuid.  

Dinsdag 8 februari 2011: Myriam Vervaet: Eetstoornissen. De tirannie van de perfectie
Dinsdag 15 februari 2011: Ignaas Devisch: Lijden aan teveel. Over ziekte, lichamelijkheid en onszelf
Dinsdag 1 maart 2011: Marita de Sterck: Alles is het lichaam. Hoe lichamen in niet-westerse culturen worden gevat in rituelen en verhalen

De lezingen vinden plaats in samenwerking met de vakgroep Nederlandse Literatuur en Algemene Literatuurwetenschap en de faculteit Geneeskunde van Universiteit Gent en het Museum Dr. Guislain. Ze zijn gratis toegankelijk.

Naast deze tentoonstellingen en de lezingenreeks werpt ook het boek Het gewichtige lichaam. Over dik, dun, perfect of gestoord, samengesteld door het Museum Dr. Guislain, in enkele toegankelijke essays een blik op verschillende facetten van het dikke en dunne lichaam. Met bijdragen van o.a. Walter Vandereycken, Ron van Deth, Myriam Vervaet, Ignaas Devisch, Evert Peeters en Pieter Bonte. Deze publicatie is rijkelijk geïllustreerd met kunstwerken en objecten uit meer dan zestig collecties uit binnen- en buitenland en uitleenbaar in ons documentatiecentrum. Daarnaast hebben we nog veel meer rond 'eetstoornissen' in onze collectie. Een kleine greep uit onze recente aanwinsten...   

Bulimics on bulimia
Stavrou, M.
153 p.
2009
Bundeling van 19 getuigenissen van mensen die lijden aan boulimia. De hele waaier van verschijningsvormen van boulimiagedrag komt in dit boek aan bod.

Gestoord
Bergman, A. (e.a.)
95 p.
2009
Geeft op een toegankelijke manier uitleg over aandoeningen als eetstoornissen, autisme, psychoses en depressiviteit. De teksten zijn bedoeld voor jongeren van 11 tot 17 jaar. Naast uitleg over psychische aandoeningen bevat het boekje de strip Hersenspinsels van de Vlaamse striptekenaar Steven Dupré. Hersenspinsels is een aflevering van de stripboekenserie Sarah en Robin. In de strip komen Sarah en Robin in contact met een man die lijdt aan wanen.

BodyTalk. Werken aan zelfwaardering. Werkboek voor leerkrachten van meisjes en jongens tussen 11 en 14 jaar. Help jongeren met het ontwikkelen van een positieve zelfwaardering
Noordenbos, G.
31 p.
2009
Dit werkboek bevat materiaal voor leerkrachten van jongeren tussen 11 en 14 jaar om ze in klasverband te helpen een positiever zelfbeeld te ontwikkelen en meer zelfvertrouwen te krijgen. Ook wordt hen geleerd om weerbaarder te worden tegen allerlei misleidende beelden in de media. Tevens leren ze betere sociale vaardigheden die hun contacten in en buiten de klas bevorderen.

Op het bot
Coolen, V. en Geysen, W.
211 p.
2008
Vertelt het verhaal van een jonge vrouw die een jarenlang gevecht voerde tegen anorexia. In haar dagboek beschrijft ze haar angst en haar verdriet, maar ook haar strijd en haar geloof in de toekomst. Dat dagboek gaat over meer dan (niet) eten alleen. Het gaat over groeien en over de pijn die daarmee gepaard gaat. Over willen maar niet kunnen en omgekeerd. Geysen bewerkte het dagboek en gaf het een bredere kijk, via interviews met familieleden, vrienden en gespecialiseerde hulpverleners.

De inwendige mens. Psychoanalytische beschouwingen over de betekenis van eten in de ontwikkeling van kinderen en hun ouders
NPI-reeks
107 p.
2008
Voeding is meer dan alleen de inname of weigering van vocht of calorieën. De auteurs laten de toegevoegde waarde zien van de psychoanalytische visie, zowel binnen een context van gewoon ouderschap als met het oog op preventie en behandeling. In deze uitgave worden de betekenissen van eten in de opeenvolgende levensfasen bij baby's, kinderen en adolescenten nader geëxploreerd, met aandacht voor zowel de normale als de afwijkende ontwikkeling. Het belang van de betekenis van eten binnen de relatie staat daarbij centraal.

Beating eating disorders step by step. A self-help guide for recovery
Paterson, A.
222 p.
2008
Dit boek levert adviezen en praktische tips om de lezer weer controle te geven over zijn eetstoornis. De opdrachten worden geïllustreerd met fragmenten uit het dagboek van de auteur die zelf 14 jaar anorexia heeft gehad.

The invisible man. A self-help guide for men with eating disorders, compulsive exercising and bigorexia
Morgan, J.F.
172 p.
2008
Een toenemend aantal jongens en mannen vertonen eetstoornissen. Gesteund op de jongste onderzoeksresultaten wil dit boek een zelfhulpboek zijn voor mannen met eetstoornissen of met een verstoord lichaamsbeeld. De benadering is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en motivatieversterkende methoden.

Gids voor herstel van eetstoornissen
Noordenbos, G.
207 p.
2007
Dit boek geeft inzicht in het herstelproces van mensen met een eetstoornis. Hoe verloopt dit proces? Wat maakt het voor eetstoornispatiënten zo moeilijk om hun eetgedrag te veranderen? De getuigenissen van ex-patiënten maken duidelijk dat niet alleen herstel van eetgedrag en gewicht belangrijk zijn, maar ook het krijgen van meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ook vermindering van faalangst en perfectionisme zijn essentieel, evenals het krijgen van een positievere lichaamsbeleving en de verbetering van sociale contacten.

Recept voor oplossingen. Eetstoornissen oplossingsgericht behandelen
Jacob-Doreleijers, F.
182 p.
2007
De auteur probeert een antwoord te geven op volgende vragen: Wat is oplossingsgerichte therapie? Wat is een eetstoornis? Hoe verloopt de behandeling? Bevat casestudies en een hoofdstuk met veelgestelde vragen.

maandag 17 januari 2011

Over geestelijke gezondheid en dakloosheid...


Dat steeds meer Belgen nog met moeite de eindjes aan elkaar weten te knopen, daardoor soms uit hun huis dreigen te worden gezet en zo in de armoedestatistieken dreigen terecht te komen, is ook de Knackredactie niet ontgaan. Omdat 15 procent van de Belgen, dit is ongeveer anderhalf miljoen mensen, in armoede leeft, ging zij met de daklozen van Oostende van oud naar nieuw. Pascal, oud gediende bij het vreemdelingenlegioen en een van de dakloze getuigen in het tijdschriftartikel, vertelt over zijn verleden in de psychiatrie en het begin van de armoede:
"'Na de dood van mijn vrouw ben ik naar België teruggekeeerd om een nieuw leven op te bouwen', vertelt Pascal. Hij steekt nog een sigaret op. 'Ik heb toen jarenlang een relatie gehad. Maar uiteindelijk werd al het verdriet me te veel, ben ik in de psychiatrie terechtgekomen en heeft mijn vriendin me uiteindelijk buitengezet.' Toen Pascal na een jaar uit de psychiatrische instelling kwam, stond hij op straat. Alleen en zonder begeleiding. 'Ik kon nergens naartoe. Eerst heb ik een tijd in ruwbouwappartementen geslapen', zegt hij."


Een selectie uit de raadpleegbare literatuur rond het onderwerp 'dakloosheid en GGZ' in de collectie van ons documentatiecentrum:

Prevalence and risk factors for homelessness and utilization of mental health services among 10.340 patients with serious mental illness in a large public mental health system
American Journal of Psychiatry
Vol. 162, nr. 2, blz. 370-376
2005
The authors examined the prevalence of and risk factors for homelessness among all patients treated for serious mental illnesses in a large public mental health system in a one year period. The use of public mental health services among homeless persons was also examined.

Een kwestie van samenspel. Sturen en verbeteren van de zorgketen voor zorgmijders. Instrument en leidraad
97 p.
2005
Dit boek gaat in op het sturen en verbeteren van samenwerkingsverbanden dat een zorgketen kan betekenen voor dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten en verslaafden met ernstige problemen. Allerlei belangrijke levensgebieden worden onderzocht en de bereikte resultaten worden uit de doeken gedaan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden diverse samenwerkingsmodellen geanalyseerd. Bovendien introduceert het boek een instrument en een leidraad om regionale samenwerking door te lichten en verbeteringen te stimuleren.

Homeless children and parents: short-term mental health outcome
International Journal of Social Psychiatry
Vol. 52, nr. 5, blz. 447-458
2006
This study established the extent of mental health problems and parenting difficulties in homeless families at the time of becoming homeless and their short-term outcome after the standard period for rehousing.

Housing First, eerst een huis. Interview met Rokus Loopik en reactie van Fêdde Bergsma
Deviant
Vol. 13, nr. 51, blz. 4-7
2006
Dit artikel bevat een interview met Rokus Loopik van het Assertive Community Treatment-team en een reactie van Fêdde Bergsma van Discus. Beiden hebben in Nederland een project opgestart voor dakloze GGZ-cliënten. Gemodelleerd naar het New Yorkse voorbeeld dat daklozen aan een woning helpt zonder voorwaarden op behandeling te stellen.

Engagement and retention in services among formerly homeless adults with co-occurring mental illness and substance abuse: Voices from the margins
Psychiatric Rehabilitation Journal
Vol. 31, nr. 3, blz. 226-233
2008
This qualitative study analyzed interviews with formerly homeless psychiatric consumers to develop a grounded theory model of engagement and retention in mental health and substance abuse services. Implications of these findings are discussed in terms of integrating consumers' opinions about services to enhance treatment engagement and retention.

Alle dakloze psychiatrische patiënten een huis en ACT-zorg
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid
Vol. 63, nr. 11, blz. 927-937
2008
Aan de hand van een casus beschrijft de auteur hoe Assertive Community Treatment thuisloze psychiatrische patiënten aan een eigen woning kan helpen. Een intensieve begeleiding van het ACT-team en een regelmatig bezoek van de psychiatrisch verpleegkundige en de psychiater kunnen hierbij van nut zijn. 

The link between homeless women's mental health and service system use
Psychiatric Services
Vol. 59, nr. 9, blz. 1004-1010
2008
With high rates of psychiatric and substance use problems, homeless women need a wide variety of services. This study, focusing on homeless women with and without symptoms of mental illness, examined the association of predisposing, enabling, and need factors (based on Aday-Andersen's health services utilization model) with use of behavioral, medical, and human services.

vrijdag 14 januari 2011

'Another Year' van Mike Leigh nu in de Belgische filmzalen.


10 oktober is door de World Federation for Mental Health uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid. Het voorbije jaar was het thema levenslang geestelijk gezond. Een van de aandachtspunten was toen de geestelijke gezondheid van tieners.

Naar aanleiding van deze Internationale Dag organiseerden wij op 15 oktober 2010, en dit reeds voor de tiende maal, tijdens de tiendaagse van het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen Gent de Avond van de Geestelijke Gezondheid. Als film werd toen gekozen voor Another Year van Mike Leigh, een prent die sinds begin dit jaar ook in de Belgische filmzalen wordt geprojecteerd. Nagenoeg alle binnen- en buitenlandse media waren unaniem lovend over dit aandoenlijke verhaal. In Entertainment Weekly schreef een extatische recensent: "One of the actors achieves greatness: Lesley Manville. The final shot is just her face and it's one of the most haunting, volumes-speaking final shots in the history of cinema."

donderdag 13 januari 2011

Voorjaar 2011: nieuwe publicaties in ons documentatiecentrum.

Een keur uit de nieuwe publicaties die vanaf vandaag in ons documentatiecentrum uitgeleend kunnen worden..."Het was eigenlijk wel goed gegaan, de eerste dag op de stageplek. Ik voelde me wel de hele dag gespannen, maar het werk was wel heel gestructureerd, het was duidelijk wat ik moest doen, en die structuur deed me goed. En thuis schakelde ik over naar mijn zelfopgelegde structuur. Een hele waslijst van dingen die ik moest doen. Eigenlijk wist ik niet waar ik moest beginnen als ik thuis kwam, meestal belde ik dan eerst maar even met mijn moeder. Er was zó veel. Mijn eigen werkschema was eigenlijk nog veel dwingender en onontkoombaarder dan dat van het werk."

Een dwanger schrijft een boek over dwangstoornissen. Claudia van der Werf werd jarenlang geterroriseerd door alles wat moest. Gedurende jaren schoof deze ervaringsdeskundige al haar dwangstoornissen angstvallig onder de mat. Tot dit dubbelleven haar ertoe dwong dit boek te schrijven. Omdat ze anderen graag wil helpen met haar ervaringen.
In onderstaand filmpje geeft Claudia van der Werf zelf toelichting bij haar in boek neergeschreven levensverhaal.


Het heilige moeten. Mijn leven met een dwangstoornis / C. van der Werf. – Amsterdam : Sijthoff, 2010. – 269 p.