woensdag 31 augustus 2011

Stop depressie en zelfmoord in 7 dagen!


Deze provocerende uitroep-titel gooide psychotherapeut Bob Vansant afgelopen maandag op de boekenmarkt. In een gesprek dat Het Laatste Nieuws hierover onlangs met hem had, vertelde de auteur over de keuze van deze titel: "Die titel doet denken aan veel andere slogans, meestal nonsens, zoals 'Verlies vijf kilo in tien dagen!' of 'Plat buikje zonder dieet!'. Maar dat is de bedoeling.(...) Soms moet je gewoon stoppen met zagen en met memmen - dat soort woorden gebruik ik ook tegen mijn cliënten - en in actie schieten. Wie uit de put wil geraken, moet stoppen met graven, zo simpel is het."
De klassieke aanpak van psychotherapie bij de behandeling van depressieve cliënten liet Vansant een tijdje geleden al achter zich. Om redenen dat die niet altijd evenveel zin hebben, zette hij al die therapeutische oefeningen bij het grof huisvuil en schaarde Vansant zich achter het predicaat van de grotere effectiviteit van een duidelijke ommezwaai bij de aanpak van depressie: "Drastisch afrekenen met depressie vérgt drastische veranderingen. Net zoals we in 1 minuut tot zelfmoord kunnen beslissen, kan je je leven redelijk prompt omgooien naar de andere kant. Maar je moet wel keuzes durven maken. Vaak hoor ik mensen vragen: 'Dokter, zorg dat ik terug de oude word.' Maar de oude word je wellicht niet meer. Wel hopelijk een nieuwe. Depressie vraagt om actie - dus wend de luttele energie die je nog hebt aan om je leven te overdenken en te hertekenen. Je móet bij de fond stilstaan om iets wezenlijks te veranderen. Die klik maken, kan het verschil zijn tussen zelfmoord en leven. Tussen uit de put geraken of er blijven inzitten."
Sinds begin deze week ligt het boek 'Stop depressie en zelfmoord in 7 dagen!' bij de plaatselijke boekenboer. Op zijn Facebookprofiel geeft Vansant zelf aan dat er alleen al in 'De Standaard Boekhandel' sindsdien 688 exemplaren van zijn jongste over de toonbank zijn gegaan. In afwachting van zijn laatste kan je ondertussen in ons documentatiecentrum terecht om één van Vansants vorige titels uit te lenen. Wij hebben ze namelijk alle vier in onze collectie...

Dagboek van een psychotherapeut
Vansant, B.
214 p.
2005
Als psychotherapeut begeleidde de auteur duizenden cliënten. Tijdens deze therapeutische consultaties, die hij ont-moetingen noemt, kreeg hij heel wat leed te horen en werden hem geheimen toevertrouwd. Maar hoe ging hij zélf om met deze gesprekken die vaak over incest, kindermishandeling, verlies, agressie en zingeving gingen? Vansant hield een persoonlijk dagboek bij waarin hij zijn overpeinzingen neerschreef en probeerde de trauma's die hij te horen kreeg te verwerken.


Hoe kan ik helpen? Omgaan met de depressie van anderen: de meest gestelde vragen
Vansant, B.
191 p.
2003
Hulpboek voor de omgeving van iemand met een depressie. Ook zij hebben het vaak niet gemakkelijk met de situatie die een depressie met zich meebrengt. Zij voelen zich vaak slachtoffer of schuldig bij zoveel leed. Dit boek doet tips en suggesties van de hand om meer 'helpend aanwezig' te zijn. Met getuigenissen en interviews met familieleden van depressieve mensen.

Alleen met mezelf: de psycho-logische gids voor alleenstaanden en voor hen die zich alleen voelen
Vansant, B.
224 p.
2001
Een derde van alle huishoudens zijn alleenstaanden of eenoudergezinnen. Zij stelden psychotherapeut Vansant vele vragen - over relaties, gevoelens, ... - waarop hij samen met hen een antwoord zocht. De antwoorden werden in 600 sleutelwoorden samengebracht.

Depressie is geen ziekte: depressie als positief kruispunt in je leven
Vansant, B.
220 p.
1999
De auteur legt op kritische wijze de maatschappelijke wortels van het fenomeen depressie bloot. Hij bepleit een maatschappelijke aanpak tegenover de farmaceutische en biologische psychiatrie. Dit boek wil duidelijk maken dat mensen met een depressie niet gestoord maar wel verstoord zijn.

donderdag 25 augustus 2011

Over hooggevoeligheid, zomerkampen en onze prikkelvolle samenleving...

"Want, veel intensiever dan de gemiddelde mens. Hun zenuwstelsel is fijner afgesteld, waardoor ze zich sneller ontroerd voelen en vaak ook fysiek gevoeliger zijn. Het is zeker geen ziekte. Veeleer een karaktertrek, of een temperament. Zulke mensen hebben het in onze huidige samenleving, met zijn overvloed aan prikkels, almaar moeilijker. Wij leren deze tieners om grenzen te trekken en goed voor zichzelf te zorgen."
Aan het woord is Ilse Van den Daele, oprichtster van HSP Vlaanderen, die speciale zomerkampen inricht voor hooggevoelige kinderen en jongeren. In datzelfde dagbladartikel (De Standaard, 23/08) komt ook de dertienjarige deelneemster Liesbeth Verlaeckt even aan het woord. In een aantal treffende zinnen drukt zij de problematische omgang met haar hooggevoeligheid uit: "Ik wil alles perfect doen voor anderen, maar door mijn klunzigheid loopt het soms mis. Dan word ik snel emotioneel, wat dan weer voor ruzie zorgt. Als ik dan mensen kwets, ben ik daar echt kapot van. Dat háát ik het meest aan mezelf: dat ik niet pas in de normale wereld."
Mensen die meer willen lezen over het thema 'hoogevoeligheid' kunnen altijd bij ons terecht. Wij bezitten een aantal boeiende hooggevoeligheidstitels...

Hoe mensen lichaam zijn: hooggevoeligheid als cultuur
Lemmens, H.
250 p.
2009
Autisme en hooggevoeligheid komen aan de orde als onderdeel van een groter geheel. Volgens de auteur is de westerse cultuur in een hooggevoelige fase gekomen en bieden hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid een impuls tot vernieuwing van onze cultuur, in de richting van een zachtere omgang met het lichamelijke. Lemmens vindt het tijd voor een nieuw denkkader waarin de ziel een plaats krijgt toebedeeld en het individu serieus wordt genomen.

Het elastiek tussen lichaam en ziel: verkenningen in het grijze gebied tussen hooggevoeligheid en autisme
Lemmens, H.
206 p.
2008
De auteur gaat uit van een ziel die het lichaam bewoont. Bij ieder mens is er een verbinding tussen lichaam en ziel die losser of vaster kan zijn. Als de ziel los met het lichaam verbonden is, is het elastiek als het ware een beetje uitgerekt. Dat is ook zo bij kinderen met autisme, maar dan in extreme mate. Autisme wordt in dit boek gezien als een extreme vorm van hooggevoeligheid.

Gids voor hooggevoeligen: strategieën voor overleven
Marletta-Hart, S.
160 p.
2006
Zolang hooggevoeligen hun eigen gevoeligheid niet onderkennen, lijden ze. Althans de auteur van dit boek. We leven in een snelle wereld van gewin en succes waarin een langzame, bedachtzame hooggevoelige zich vaak overrompeld en onder druk gezet voelt. Stress en verlies van levenskwaliteit zijn dikwijls het gevolg. Om gelukkig en gezond te blijven, zullen hooggevoeligen een levensstijl moeten kiezen die bij hen past. Deze uitgave richt haar schijnwerpers op diverse levensgebieden zoals werk, wonen, seksualiteit, kinderen en spiritualiteit.

Voluit leven met hooggevoeligheid
Marletta-Hart, S.
286 p.
2006
Praktisch werkboek over hooggevoeligheid dat stapsgewijs de overgevoeligheid wil benutten om de persoonlijke groei te bevorderen.

Overlevingsgids voor hooggevoeligen
Mesich, K.
136 p.
2005
De auteur, zelf hooggevoelig, geeft tips, adviezen, meditatieoefeningen en visualisaties voor mensen die zeer gevoelig zijn voor de prikkels uit hun omgeving.

woensdag 17 augustus 2011

Drie (geestelijke gezondheids)meningen over de vierdaagse plundertocht door Groot-Brittannië...


De Standaard liet het voorbije weekend een aantal gerenommeerde denkers de rellen in Londen diagnosticeren. Allereerst is er Theodore Dalrymple, Brits psychiater en essayist, die de schuld uitsluitend bij de roekeloze ouders van de agressieve kinderen uit de achterstandswijken legt: "De Britse jongeren voeren de westerse wereld aan in vrijwel alle aspecten van de sociale pathologie, van tienerzwangerschappen tot drugsgebruik, van dronkenschap tot geweldpleging.(...) Britse kinderen hebben veel meer kans op een televisie in hun slaapkamer dan op een vader in huis. Een derde van onze kinderen eet nooit aan tafel met een ander lid van het huishouden - het woord 'gezin' zou misplaatst zijn. Ze zijn dan ook radicaal ongesocialiseerd en diep egoïstisch."
Dalrymples collega, de Britse professor-emeritus sociale epidemiologie Richard Wilkinson , ziet dan weer de extreme ongelijkheid als voornaamste verklaring voor een groot deel van het gedrag van de herrieschoppers: "Voor The Spirit Level vertrokken we van één bepaalde economische parameter: de mate van ongelijkheid in de samenleving. De kloof tussen arm en rijk, zeg maar. Daaraan koppelden we allerhande sociale problemen: armoede, werkloosheid, verwaarlozing, gewelddelicten, verslaving, lage levensverwachting, geestesziekte, enzovoort. De resultaten waren spectaculair. Hoe ongelijker de samenleving, hoe dramatischer de mate waarin al die problemen zich voordeden."
Tenslotte is psycholoog en auteur Paul Verhaeghe allerminst verbaasd over het gedrag van de Britse jeugd. Zelf ziet hij in zijn praktijk almaar meer jongeren opduiken met ernstige sociale stoornissen: "Je hoort politici en opiniemakers nu zeggen: die jongeren hebben geen waarden en normen. Maar dat is onzin. Ze hebben gewoon net dezelfde normen en waarden als de rest van de maatschappij. En daarin is status, succes en materiële rijkdom het enige wat nog telt. Hoe je het ook verwerft. If you can't make it, take it.(...) De plunderaars houden ons een spiegel voor. De vraag is of we er echt in zullen durven kijken."

In de geest van dergelijke diagnoses kan je met onze collectie verder aan de slag, op zoek naar de juiste remedies:

The relation of emotional maltreatment to early adolescent competence: developmental processes in a prospective study
International Journal of Child Abuse and Neglect
Vol. 33, nr. 1, blz. 36-44
2009
This investigation examined developmental pathways between childhood emotional maltreatment and adaptational outcomes in early adolescence. The study utilized a developmental psychopathology perspective in adopting a multidimensional approach to the assessment of different forms of emotional maltreatment and later adjustment outcomes. Specifically, emotional abuse (i.e., verbal criticism, hostility) and emotional neglect (i.e., psychological unavailability) were compared using a process-level analytic approach to examine if and how different forms of emotional maltreatment would contribute to adolescent adjustment via aggression and social withdrawal in middle childhood.

Van kwaad naar erger: agressie bij kinderen en jongeren
Swinnen, L.
303 p.
2009
Kun je agressief gedrag voorkomen? Hoe pak je het aan? Moet je ingrijpen bij ruzies? Is overdadig geweld op tv en in computergames de grote boosdoener? Kinderpsychiater Swinnen behandelt een hele reeks aspecten rond agressie bij kinderen en jongeren en geeft er vuistregels bij voor ouders en andere opvoeders. Ze houdt ook een pleidooi om kinderen en jongeren te begeleiden en te sturen opdat kwaadheid niet erger wordt.

Opstandig, dwars en driftig: handboek gedragsstoornissen ODD en CD voor ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners
Hartog-Polkerman, C.
110 p.
2009
Kinderen met ODD (Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis) en CD (antisociale gedragsstoornis) zijn opstandig, dwars en driftig. Ze hebben veel moeite om hun emoties te beheersen en krijgen daardoor driftaanvallen. Het boek geeft informatie over wat de gedragsstoornissen inhouden, hoe die zich uiten en wat je er aan kunt doen. Er wordt ingegaan op de thuissituatie, opvoeding, behandeling, medicatie, onderwijs, puberteit, agressie en financiële regelingen.

Familial violence socialization in childhood and later life approval of corporal punishment: a cross-cultural perspective
American Journal of Orthopsychiatry
Vol. 76, nr. 1, blz. 23-30
2006
The use of corporal punishment has been associated with several negative outcomes for children. As a result, scholars have begun to study factors that are associated with the approval of corporal punishment. Using data from the International Dating Violence Study, the author implemented analysis of covariance and multilevel modeling analyses to determine that there were significant associations among culture, personal and group experiences of familial violence socialization, and attitudes about corporal punishment.

RET je kind: opvoeden met gezond verstand
Verhulst, J.
111 p.
2006
Een concrete uitwerking van de beginselen van de RET, de Rationeel Emotieve Theorie, toegepast op de praktijk van de opvoeding. De auteur laat met praktijkvoorbeelden zien welke irrationele ideeën aan de basis van onzekerheden kunnen liggen en hoe ze van invloed kunnen zijn op de manier waarop men een kind opvoedt. Bevat tips over het omgaan met opvoedingsproblemen: huilbaby's, lastige peuters, eetstoornissen en drugs- en drankgebruik bij jongeren, scheiding van de ouders, seksualiteit en agressie. In dit boek is tevens de RET-test opgenomen waarmee de ouder/opvoeder voor zichzelf kan nagaan waar de grootste valkuilen in de opvoeding liggen.

Community violence and urban families: experiences, effects, and directions for intervention
American Journal of Orthopsychiatry
Vol. 75, nr. 3, blz. 356-368
2005
The purpose of this study was to understand the impact of community-level stressors (particularly violence), coping strategies and resources to prevent exposure to violence or to mitigate its effects in an inner-city community.

Kinderen en gedragsproblemen: angst, agressie, depressie en ADHD. Een biopsychologisch model met richtlijnen voor diagnostiek en behandeling.
Delfos, M.F.
290 p.
2005
Dit boek bevat een uitgebreid overzicht van de verschillende stoornissen die gedurende de ontwikkeling van een kind kunnen optreden. In detail wordt ingegaan op de belangrijkste stoornissen en belemmeringen door invloeden uit de omgeving ontstaan. Wil men de verstoorde ontwikkeling van het kind echter begrijpen dan moet men ook kennis hebben van de normale ontwikkeling. Het eerste deel bevat daarom een beknopte beschrijving van de normale ontwikkeling. In het tweede deel komen onder andere de lichamelijke ontwikkeling, hersenstoornissen, psychotrauma's, seksueel misbruik, culturele factoren en de rol van de opvoeding aan bod. Het derde deel gaat in op de problematiek van de diagnostiek, de hulpverlening en het speciaal onderwijs.