onze publieksbrochures

Psychische problemen zijn niet zo ongewoon
Ruim 20 % van de Vlamingen worden in de loop van hun leven getroffen door psychische problemen of stoornissen. Ze zijn buitengewoon angstig of kampen met ernstige stress of depressies. Er zijn ook mensen die psychische klachten krijgen na een ramp of een overval of die langdurig blijven rouwen na het verlies van een dierbare. Sommige mensen lijden hun hele leven aan een psychische ziekte, ze hebben schizofrene stoornissen of een manisch-depressieve stoornis.

Goede informatie is een eerste stap naar behandeling
Naast een gepaste en toegankelijke zorg voor deze geestelijke gezondheidsproblemen is het zeer belangrijk dat er goede informatie beschikbaar is over psychische problemen. Deze informatie moet in eenvoudige taal duidelijk maken wat de kenmerken zijn van de verschillende psychische ziekten.

Een brochurereeks over psychische problemen
Daarom werd een reeks brochures ontwikkeld die bedoeld is om kort en duidelijk te informeren over psychische problemen. De brochures werden geschreven in samenwerking met deskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg en ervaringsdeskundigen. De informatie handelt over verschijnselen, achtergronden, oorzaken en behandeling van een bepaald psychisch probleem. Er staan ook tips in voor zowel de patiënt als de omgeving om het omgaan met een psychisch probleem makkelijker te maken.


Deze brochures werden ontwikkeld in samenwerking met het Nederlandse Fonds Psychische Gezondheid (FPG). Sinds de eerste Vlaamse brochures in 2001 zijn er 22 titels verschenen. De brochures zelf zijn in zeer toegankelijke taal geschreven en bedoeld om mensen voor de eerste maal te oriënteren in een specifiek geestelijk gezondheidsprobleem. Geestelijke gezondheidsorganisaties kunnen ze, net als andere organisaties (mutualiteiten, OCMW's,...) die in nauw contact staan met het brede publiek, opnemen in hun informatiebeleid voor patiënten en familieleden.
De volgende titels zijn bij ons verkrijgbaar tegen 0,45 euro per exemplaar, exclusief verzendkosten (vanaf 100 exemplaren is er een korting van 5% voorzien die vanaf 250 exemplaren zelfs oploopt tot 10%): 
  • ADHD bij kinderen en volwassenen
  • Angststoornissen
  • Angststoornissen bij ouderen
  • Autisme
  • Borderline
  • Dementie
  • Depressie
  • Depressie bij jongeren
  • Depressie bij ouderen
  • Dwangstoornissen
  • Eetstoornissen
  • Gokverslaving
  • Manisch depressieve stoornis
  • Pesten bij kinderen en volwassenen
  • Postpartum depressie
  • Posttraumatische stress-stoornis
  • Psychische mishandeling en emotionele verwaarlozing
  • Rouw en verliesverwerking
  • Schizofrenie (ook verkrijgbaar in het Turks, Arabisch en Frans)
  • Slaapstoornissen
  • Stress, overspannenheid, burn-out
  • Suïcide
Bestellen doe je het best door het volgende formulier in te vullen.