wat is de VVGG?


De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid vzw (VVGG) informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren en beleidsmakers zodat het onrecht van de discriminatie rond geestelijke gezondheidsproblemen kan verminderen. Daartoe zet ze projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv.: door patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid) en organiseert ze acties zodat mensen en organisaties een duidelijker beeld krijgen op geestelijke gezondheidsproblemen, op de mensen die met deze problemen te kampen hebben en op de zorg die daarvoor bestaat.