woensdag 21 september 2011

"Helaas wordt de ziekte vaak herleid tot de laatste fase."


Vandaag is het 'Werelddag Dementie'. Zowel De Standaard als De Morgen wijdden daarom een aantal van hun kolommen aan deze geheugenziekte. Zo telt Vlaanderen momenteel zo'n 100.000 mensen met dementie, van wie ongeveer 65 procent thuis woont. Tegen 2020 zou dit percentage zelfs toenemen met bijna 30 procent. Verderop in het krantenartikel in De Standaard vroeg professor Baldwin Van Gorp zich af welke ideeën een Belg zo voor de voeten krijgt geworpen als hij op zoek gaat naar informatie over dementie. Daarvoor analyseerde deze communicatiespecialist ruim 3.000 binnen- en buitenlandse romans, films, documentaires en brochures over dementie. Uit dit onderzoek haalde hij zes dominante gedachtestromen. Bovendien wist Van Gorp over de impact van dementie op de zieke en zijn omgeving de dagbladredacteur het volgende te vertellen: "Er wordt nu nogal vaak ingezoomd op de laatste fase van dementie. Zo maken wij de ziekte nóg erger dan ze nu al is. Terwijl er vaak jaren aan voorafgaan, waarin er nog veel mogelijk is. De onwetendheid daarover maakt dat mensen het onderwerp niet durven aan te snijden. En dat ze dan spijtig genoeg ook veel te laat hulp zoeken en krijgen. Daarom heb ik een aantal alternatieven op een rij gezet: andere manieren om naar dementie te kijken." Zo is ook de teneur van de vandaag uit de startblokken geschoten overheidscampagne 'Vergeet dementie, onthou mens' rond stigma en dementie.
Naast een werelddag, een communicatie-onderzoek en een beeldvormingscampagne is er nog altijd de schitterende geheugencollectie in ons documentatiecentrum. Wij stelden alvast onze meest recente én uitleenbare dementietitels voor jullie op een rijtje...

(Op)nieuw geleerd, oud gedaan: over het lerend vermogen van mensen met dementie
Dirkse, R., Kessels, R., Hoogeveen, F. en Dixhoorn, I. van
253 p.
2011
Het lerend vermogen van dementerende personen heeft een invloed op de kwaliteit van het leven van de dementerende in kwestie en zijn omgeving. Als we hiervan kennis nemen, kunnen dergelijke mensen langer functioneren en hebben ze minder zorg nodig. Van belang is dat ook de omgeving op de hoogte is van dit lerend vermogen en hoe ze daar dan mee dient om te gaan. Dit boek brengt inspirerende ervaringsverhalen waarin de theorie over het lerend vermogen van mensen met dementie naar de praktijk wordt vertaald.

Een andere kijk op dementie
Rondia, K. en Charlot, V.
51 p.
2010
Deze brochure wil iedereen helpen om beter vertrouwd te raken met dementie. De auteurs zijn op zoek naar meer begrip voor dementie. Patiënten blijven in de eerste plaats immers volwaardige mensen. Deze brochure nuanceert de negatieve beelden die wij doorgaans van geheugenziektes hebben. Daarbij vertrekken ze van clichés en vooroordelen en wordt de meest recente medische en psychologische kennis voor een groot publiek vertaald.

Dement: zo gek nog niet. Kleine psychologie van dementie
Miesen, B.
208 p.
2009
De dementerende krijgt te maken met onmacht, vervreemding, ontwrichting, ontheemding en ontreddering in en van het dagelijkse leven. De auteur gaat in op ontkenning en aanvaarding van deze ziekte. Dit verwerkingsproces gaat gepaard met onzekerheid en twijfel. De lezer wordt binnengeleid in de gedachte- en belevingswereld van mensen die aan dementie lijden. Het boek zelf is bedoeld voor familieleden en verzorgenden van dementerenden.

Naar een dementie-vriendelijke samenleving: aanbevelingen en mogelijke acties
Raeymaekers, P. en Rondia, K.
96 p.
2009
In dit werkje worden meer dan 20 aanbevelingen voor de verbetering van de levenskwaliteit van personen met dementie en hun omgeving voorgesteld. Onderzoekers en personen uit het werkveld hebben het over de beleving van dementie door patiënten en hun familie, de beeldvorming van dementie en de invloed ervan, het juridisch statuut van de patiënt en de zorg(planning).

Dement en toch dichtbij
Rosseels, C.
158 p.
2009
De auteur laat geliefden, dochters en zonen van dementerenden aan het woord. Ze dompelt zich onder in de geborgen sfeer van 'Huis Perrekes', een kleinschalig woonproject voor mensen met dementie, en laat zich op sleeptouw nemen door de speelse fantasie van dementieclowns. Een boek met korte vertellingen en interviews met persoonlijke ervaringen van dementerenden en hun omgeving. Verder: theoretische informatie over eigenwaarde en hechting, rouw en aanvaarding, zelfzorg en ritueel, ontmoeting en contact, stilte en zijn en geven en ontvangen.

Dementie: verhalen en goede raad
Geelen, R.
205 p.
2009
Het boek reikt naast algemene kennis over dementie ook praktische tips aan. Zo komen aan- en uitkleden, wassen en het bieden van troost aan bod. Ieder hoofdstuk bevat minstens één herkenbaar verhaal over omgaan met dementie.

Mijn leven in fragmenten: met dementerenden in gesprek over hun leven
Brandt-van Heek, M. van den en Huizing, W.
107 p. + 46 kaarten
2009
Dit pakket bestaat uit een set themakaarten en een handleiding waarmee familieleden, vrijwilligers en zorgverleners geholpen worden om in gesprek te gaan met de dementerende. De set themakaarten gaan over 'anderen in mijn leven', 'mijn bezittingen', 'mijn kijk op het leven' en 'zorg voor mezelf'. Het doel van deze gesprekken is om via foto's en belevingsgerichte vragen toegang te vinden tot gedachten, meningen en gevoelens van de dementerende in kwestie. Deze gesprekken maken duidelijk wat op moment van afname voor de dementerende van belang is.

Bij alzheimer op schoot: verstand van dementie
Miesen, B.
205 p.
2009
Familieleden, maar ook mensen met dementie zelf, willen zich dikwijls verdiepen in deze ziekte. Er komt immers heel wat op hen af. Op voorhand nadenken en spreken over dementie zal ervoor zorgen dat het leven terug aan kwaliteit wint daar men niet steeds achter de feiten hoeft aan te hollen. Dit boek helpt daarbij. Als patiënt en familie kun je naast kennis en inzicht veel baat hebben bij professionele steun. Zo pleit Miesen voor het vroegtijdig inschakelen van een coach die de opties kent, helpt te anticiperen op de ontwikkeling van de ziekte en op de gevolgen daarvan en de weg weet in de wereld van zorg en welzijn.

Leven met dementie
Hoogeveen, F.
256 p.
2008
De auteur legt uit wat dementie inhoudt, welke vormen er zijn en wat het verloop van de ziekte is. Hij besteedt aandacht aan de betekenis van de ziekte voor de betrokkene, de partner en familieleden en geeft tips voor de omgang met mensen met dementie. Hoogeveen geeft tevens een overzicht van het beschikbare hulp- en informatieaanbod op dit gebied.

Verborgen diepte: zorgen voor de spiritualiteit van ouderen met dementie
Vandenhoeck, A., Clercq, H. De en Fivez, B.
232 p.
2008
Naast hulp bij lichamelijke verzorging hebben dementerenden ook nood aan psychische, sociale en spirituele begeleiding. De auteurs pleiten voor aandacht en respect voor de bron van gevoelens en herinneringen van dementerenden. Het boek biedt concrete praktijkvoorbeelden, werkvormen en achtergronden voor iedereen die dementerende ouderen wil begeleiden op zoek naar zingeving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten