waarom bloggen wij?

De bedoeling van dit blog is de geïnteresseerde leek en professional te wijzen op het belang van informatie in de geestelijke gezondheidszorg. Een gebrek aan informatie leidt tot stigmatisering. Want van het gegeven dat niet elke geestelijke ziek(t)e een gevaar betekent voor de maatschappij is nog lang niet iedereen overtuigd. Door middel van boeken, tijdschriften, naslagwerken, jaarverslagen, rapporten van studiedagen, brochures en andere ontsloten en uitleenbare documentatie willen wij met ons documentatiecentrum bijdragen aan een degelijke informatieverspreiding waardoor een stigmavrij geestelijk gezond Vlaanderen uiteindelijk weer een stapje naderbij komt.


Wij zullen dit doen door bezoekers van dit blog met de regelmaat van de klok te wijzen op nieuwe publicaties in ons documentatiecentrum, door aandacht te schenken aan geestelijk gezondheidsnieuws in de voornaamste Belgische en internationale media, door bepaalde verloren gewaande collectieonderdelen van ons documentatiecentrum terug in de kijker te zetten en door nuttige websites rond geestelijke gezondheid te verzamelen in een bundel delicious!


Dit blog wil, in een digitaal tijdperk waarin documentatiecentra en bibliotheken wereldwijd worden geconfronteerd met tegenvallende bezoekersaantallen, een aanvulling zijn op onze unieke fysieke collectie. Met ruim 47.000 opgenomen en uitleenbare databankreferenties, waaronder 9.000 boek- en 197 tijdschrifttitels, is ons documentatiecentrum in de Gentse Tenderstraat alleen al daarom een bezoekje meer dan waard!

Veel surfplezier en wie weet tot weldra in ons documentatiecentrum!