donderdag 17 maart 2011

Voorjaar 2011: nieuwe publicaties in ons documentatiecentrum.

Een keur uit de nieuwe publicaties die vanaf vandaag in ons documentatiecentrum uitgeleend kunnen worden...In dit toegankelijk geschreven boek worden, naast diverse benaderingswijzen, de verschillende manieren waarop familieleden en vrienden van borderliners zichzelf staande kunnen houden in de vaak complexe belevingswereld van een borderline-patiënt uitvoerig behandeld. Op basis van praktijkverhalen en recente wetenschappelijke inzichten over borderline laten de auteurs van dit boek, een psychotherapeut en een tekstschrijver, zien hoe de omgeving van borderliners terug controle kan krijgen over haar leven.

Leven met een borderliner : een praktische gids / P. Mason en R. Kreger. - 2e editie. - Amsterdam : Nieuwezijds, 2011. - 293 p."Ik ken mensen die altijd wantrouwend zijn. - Vaak is het zo... - Wacht nou eens even, gaat het in de psychologie nou altijd over 'vaak', over 'het kan zo zijn dat'? Zijn die relaties niet steviger? In de fysica... - Helaas, voor een natuurkundige is het wellicht wat moeilijk te begrijpen, maar de relaties tussen psychische patronen zijn niet vast en kunnen veel meer variëren dan in de natuurwetenschap. Een fobie bij de ene cliënt kent zomaar een andere ontstaansgrond dan diezelfde fobie bij een andere cliënt, en in veel gevallen leren we die achtergrond nooit kennen; je blust de brand zonder te weten hoe hij ontstond."

Een hoogleraar fysica gaat in behandeling bij een psychotherapeute. Na een half jaar wil hij terug naar de psychotherapeute. Niet omdat de behandeling onvoldoende resultaten opleverde maar omdat hij vragen heeft bij het psychotherapieproces an sich. Wat dan onstaat tussen de twee hoofdrolspelers in deze roman is een dialoog waarin de complexe gedachten en dromen van de fysicus de basis van de ideeën van de psychotherapeute en haar behandelmethodes verzoeken omver te halen. Deze roman is de neerslag van verschillende heldere en zinnige discussies tussen beoefenaars van twee ver uit elkaar liggende disciplines.

De woorden om het te zeggen : psychotherapie voor psychotherapeuten / J. Derksen. - Amsterdam : Bert Bakker, 2011. - 214 p."Laat ik het maar meteen zeggen: wie niet in staat is zichzelf te helpen kan heel weinig met therapie. Ik heb lange tijd gehoopt dat mijn therapeute, de huisarts, de psychiater, of een andere deus-ex-machina mijn problemen zou oplossen. Mijn hulpvraag was toch simpel genoeg, dacht ik: 'Zeggen jullie me maar wie ik moet zijn.' Zo werkt het natuurlijk niet. Je moet het zelf doen! Artsen en therapeuten zijn in het beste geval gidsen, coaches of kameraden in nood."

Dit boekje is het persoonlijke verslag van Merlim R. over haar strijd met een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS). DIS staat bekend als een psychische aandoening waarbij iemand afwisselend twee of meer van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden aanneemt. Oorzaak hiervan zijn dikwijls ernstige trauma's doorstaan in de vroege kindertijd waarbij het kind, omwille van het ondraaglijke leed, in zichzelf gaat vluchten. Merlim R. vertelt uitvoerig over hoe zij haar leven gestalte gaf nadat ze de diagnose DIS kreeg toegeschoven. Bedoeld voor lotgenoten en geïllustreerd aan de hand van tekeningen van Merlim R. zelf is dit relaas handig voor therapeuten en artsen die het fenomeen DIS willen begrijpen.

Engelenkracht : verslag over een dissociatieve stoornis / M. R. - Amsterdam : Tobi Vroegh, 2010. - 72 p.Dit interactief boek is bedoeld voor jongeren uit het middelbaar onderwijs. In dit werkboek, dat aansluit op de leefwereld van adolescenten, worden thema's als communicatie, sociale vaardigheden en schoolgaan voor jongeren met autisme uitvoerig behandeld. Rekening houdend met de ontwikkeling in de richting van volwassenheid richt dit opdrachtenboek zich hoofdzakelijk op het krijgen van meer inzicht in hoe autisme voor de jongere werkt. De opdrachten, tips en voorbeelden moeten adolescenten meer inzicht geven in de manier waarop autisme bij hen tot uiting komt.

Autisme in mij : een interactief informatieboek / N. van Kordelaar en M. Zwaan. -  Amsterdam : SWP, 2011. - 83 p.Verspreid over zeven casussen behandelt dit boek de verschillende aspecten van werken met kinderen lijdend aan dissociatieve stoornissen als gevolg van opgelopen trauma's. Deze uitgave bevat een grondige analyse van de diverse moeilijkheden die, tijdens de behandeling van dissociatieve stoornissen, in de uiteenlopende therapeutische situaties komen kijken. Met daaraan gekoppeld: het waarom van bepaalde therapeutische beslissingen. Alle casussen worden vanuit een welbepaald dissociatief theoretisch raamwerk geanalyseerd om tenslotte in concrete actie te worden omgezet.

Dissociation in traumatized children and adolescents : theory and clinical interventions / S. Wieland. - London/New York : Routledge, 2011. - 358 p. - (Psychosocial Stress Series)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten