dinsdag 28 juni 2011

In de praktijk van de psychotherapeut: op televisie en in onze collectie!


Onder het motto 'One doctor, five sessions' schiet televisiezender Acht vanaf woensdag 29 juni 2011 (20.45 u.) het fantastische 'In Treatment' de Vlaamse huiskamers in. Over deze reeks schreef Knack Focus in een televisiecolumn ooit: "De sessies tussen Paul en zijn 'klanten' zijn zo perfect uitgeschreven dat de makers erin slagen met die beperkte middelen een maximaal resultaat te bereiken: beetje bij beetje krijg je een inkijk in psyche en leefwereld van de personages, en langzaamaan begin je te snappen waar het verkeerd is gelopen (hint: meestal heeft het iets te maken met hun ouders)." Ook het maartnummer van Psyche, ons kwartaalblad rond geestelijke gezondheid in Vlaanderen, besteedde in de rubriek 'Projectieruimte' onlangs ruime aandacht aan deze therapeutenreeks: "De details buiten beschouwing gelaten, komen de therapiescènes realistisch over, ook voor wie vertrouwd is met de psychotherapeutische praktijk.(...) Weston is een therapeut van vlees en bloed, een verademing na de vele bovenmenselijke perfecte therapeuten, die Hollywood ten tonele voert en die altijd op het geëigende moment met de passende interventie of geniale interpretatie op de proppen komen."
In deze Amerikaanse HBO-serie draait alles om Paul Weston, succesvol psychotherapeut die zijn praktijk met groot inzicht en zelfvertrouwen stuurt. Iedere dag van de week passeert iemand anders Pauls sofa. Zo is er dokter Laura die hem opbiecht wat haar ertoe bracht om in de toiletten van een bar tot intimiteiten over te gaan met een volslagen onbekende; Alex, een piloot bij de Amerikaanse luchtmacht die zijn traumatisch verleden in Irak van de hand doet; Sophie, een tiener die kampt met een aantal problematische zelfmoordpogingen en het tot stilstand gekomen ooit zo passionele koppel Jake en Amy die totaal ontredderd hun gedachten bij hun eerste zwangerschap de vrije loop laten. Kortom, de gewone klandizie in een doorsnee therapeutenpraktijk met daar dan tussenin psychotherapeut Paul Weston die zelf met een gigantische midlifecrisis worstelt waarvoor ook hij wekelijks in behandeling moet bij collega-psychiater Gina.

Een aantal recente uitgaven waarvan wij denken dat die wel van pas zouden kunnen komen in Westons praktijk staan bij ons gewoon in de rekken, te wachten op een psychotherapeut-lener...

De ondernemende psychotherapeut: handboek voor zelfstandigen
Bouman, D.
142 p.
2010
Veel professionals in de ggz starten een eigen praktijk of denken erover na. De auteur geeft antwoorden op praktische vragen zoals: Hoe zit de markt voor psychotherapie in elkaar? Hoe staat het met vraag en aanbod? Kan je wel samen hulpverlener én ondernemer zijn? Wat heb je te bieden? Waar ligt je passie? Hoe formuleer je wat je goed kunt? Hoe kom je aan cliënten? Welke rol kan internet daarbij spelen? Hoe verstevig je je praktijk? Hoe blijf je kwaliteit bieden? Ook geldzaken komen aan bod samen met de ins en outs van de verzekerde zorg. Het boek sluit af met de vraag: Hoe krijg en behoud je plezier in je werk?

In therapie
Goosens, M.
175 p.
2010
De succesvolle Nederlandse tv-serie 'In therapie' vormde de aanleiding voor dit boek. Tegelijk bestaan er mythen en vooroordelen over therapie. Wie er zelf geen ervaring mee heeft, kan zich afvragen wat therapie precies is, wat er eigenlijk gebeurt achter de deur van de therapeut? Dit boek gaat, aan de hand van feiten, verhalen van therapeuten en voorbeelden uit de praktijk van psychotherapie, in op al deze vragen.

Psychodynamische therapie in de praktijk: een heldere en toegankelijke werkwijzer
Gabbard, G.
238 p.
2010
Glen Gabbard, hoogleraar psychiatrie en vooraanstaand auteur en opleider in psychodynamische psychotherapie, schreef in 2004 de eerste versie van dit werk. Naar aanleiding van het succes van zijn handboek over de psychodynamische psychotherapie en de publicatie van een aantal bevestigende resultaten van relevant onderzoek naar deze behandelmethode besloot de auteur zijn uitgave te herzien. De belangrijkste technieken, interventies en kerncompetenties in de psychodynamische psychotherapie komen, aan de hand van klinische voorbeelden, in dit handboek uitgebreid aan bod.

Psychotherapy and culture: weaving inner and outer worlds
Eleftheriadou, Z.
215 p.
2010
De auteur, werkzaam in het Londense Intercultural Therapy Centre en experte in psychotherapie en cross-culturele benadering, benadrukt dat psychische genezing voor een groot stuk cultureel bepaald wordt. Westerse psychotherapeutische praktijken worden regelmatig met migranten, vluchtelingen en mensen van etnische minderheidsgroeperingen geconfronteerd. Dit boek wil de sociaalpolitieke context waarin de cliënt vertoeft in de klinische praktijk integreren. Begrippen als 'ras' en 'cultuur' en hun subtiele aanwezigheid tussen de muren van de praktijk van de psychotherapeut worden uitgeplozen.

Psychotherapie: van theorie tot praktijk
Tweede, herziene druk
Vandereycken, W.
260 p.
2009
De meest gangbare therapiescholen (psychodynamische therapie, cliëntgerichte therapie, gedragstherapie, cognitieve therapie en systeemtherapie) worden besproken en voorzien van kanttekeningen. De therapiescholen worden op eenvormige wijze behandeld: ontstaan en ontwikkeling, theorie, therapie en beschouwing komen aan bod.

Leerboek psychotherapie
Colijn, S., Snijders, H., Thunnissen, M., Bögels, S. en Trijsburg, W.
992 p.
2009
Het leerboek bestaat uit drie secties. De eerste sectie (theorie) is gewijd aan de beschikbare kennis over psychotherapie. De tweede sectie (praktijk) gaat over de toepassing van die kennis in concrete vaardigheden, interventies en behandelvormen. De derde sectie (professie) behandelt de geschiedenis van de westerse psychotherapie, de verschillende aspecten van de opleiding en die van de beroepsuitoefening.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten