vrijdag 30 september 2011

"Het is niet normaal dat in Frankrijk meer zelfmoorden worden gepleegd dan in sommige landen die in oorlog zijn."


Zo reageerde Jeannette Bougrab, de Franse staatssecretaris voor jeugdbeleid, op de pas gepubliceerde resultaten uit een Frans zelfmoordonderzoek bij kinderen onder de twaalf. Hieruit kwam naar voren dat bijna elke drie dagen een klein kind een einde aan zijn of haar leven maakt. Het bericht stond vandaag in De Standaard te lezen. Het onderzoek zelf kwam er op vraag van de Franse regering.
Volgens één van de betrokken psychiaters is het aantal kinderzelfmoorden niet alleen hoog maar neemt het fenomeen ook toe. Naast biologische factoren wordt ook onze geïndividualiseerde samenleving met de vinger gewezen: "We leven steeds meer afgezonderd van anderen. Die eenzaamheid is een belangrijke verklarende factor." Een kring van verwanten rond kinderen, langer ouderschapsverlof en minder schooldruk zouden ook al kunnen helpen. Zo daalde in Finland, toen de beginleeftijd voor scholing er werd verhoogd tot het zevende levensjaar, het aantal zelfmoorden van minderjarigen met 40 procent. "Van kinderen onder de 13 jaar denkt 16 procent dat de dood een uitweg kan zijn voor familieproblemen, school of ruzies met vriendjes," zo beëindigde psychiater Cyrulnik dit verontrustende krantenbericht.
Over zelfdoding bij kinderen en het werken aan de oorzaken hiervan vind je ook in onze rekken een resem relevante informatie. Een greep uit onze titels...

Angst en depressie: over angsten, depressies en aanverwante problematiek bij kinderen en jongeren. Een leidraad voor ouders en leerkrachten
Jong, W. de
192 p.
2009
Wanneer kinderen en jeugdigen het leven als een last gaan ervaren, reageren ze nogal eens met angst- of depressieklachten. Ze trekken zich terug, vermijden spannende situaties en maken zich onzichtbaar. In dit boek komen problemen aan de orde waarbij angst en depressie een grote rol spelen: zelfbeschadiging, eetstoornissen, hechtingsstoornissen, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen. Aan ADHD en autisme worden aparte hoofdstukken gewijd. Bevat praktische kijk- en handelwijzers voor ouders en leerkrachten, bedoeld om signalen tijdig op te pikken en vervolgens juist te handelen.

Gebruik van antidepressiva bij kinderen en adolescenten en het risico van suïcide: zijn er verschillen tussen de diverse antidepressiva?
Wohlfarth, T., Zwieten, B.J. van, Lekkerkerker, F., Gispen-de Wied, C.C., e.a.
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid
Vol. 60, nr. 3, blz. 289-298
2005
De auteurs beschrijven een registratiestudie naar het zelfmoordrisico bij kinderen en adolescenten die antidepressiva gebruiken.

Ik ben nummer dertien: werken rond (depressieve) gevoelens
Roskam, A.
155 p.
2004
Dit didactisch pakket heeft tot doel het zich niet goed voelen en de omgang met deze gevoelens toegankelijk en meer bespreekbaar te maken voor kinderen uit de 3de graad van de lagere school. Ook de omgeving van de kinderen wordt geïnformeerd waardoor die tijdig signalen die wijzen op depressie kunnen (h)erkennen en indien nodig professionele hulp zoeken.

Ik ben nummer dertien
Dieltiens, K.
127 p.
2004
Jozefien vindt het leven maar moeilijk. Na de scheiding van haar ouders gaat ze in mama's geboortedorp wonen. Ze mist de gezellige drukte van de stad. Ze mist papa die met zijn vriendin een kindje verwacht. Hoewel Jozefien bij een heel lieve meester in de klas komt, heeft ze het moeilijk om haar plekje in de groep te vinden. Twaalf kinderen waren er al, zij is nummer dertien. Gelukkig denkt Robin, de stoerste jongen van de klas, daar anders over. Jeugdboek over verdriet, eenzaamheid en vriendschap.

Help, ik wil liever dood... Doodswens bij kinderen? Informatie voor ouders en direct betrokkenen
Dewitte, I. en Brink, S. Ten
Psychopraxis
Vol. 5, nr. 4, blz. 161-164
2003
De auteurs beschrijven enkele handvatten voor hulpverleners en ouders van kinderen die een doodswens uitspreken.

Nee!
Reef, O.
88 p.
2001
Dit boek gaat over suïcide bij jonge kinderen en depressiviteit van een ouder. Martijn is negen jaar en hij voelt zich vaak heel verdrietig. Zijn vader is ontslagen en zit nu de hele dag somber voor zich uit te kijken. Hij doet helemaal niks gezelligs meer met Martijn. En het is al zo vaak een treurige boel thuis sinds Martijns broertje Jasper is doodgegaan. Martijn vindt het leven helemaal niet leuk meer. Eigenlijk wil hij het liefst dood zijn, net als Jasper.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten