vrijdag 18 mei 2012

Opvoeden is... voor iedereen anders!

Van 16 tot 23 mei vindt de jaarlijkse 'Week van de Opvoeding' plaats. Daarom worden in Vlaanderen en Brussel tal van activiteiten voor ouders en kinderen georganiseerd. Dat dé manier om kinderen op te voeden niet bestaat, is dit jaar de teneur. Wat werkt voor het ene kind, lukt daarom niet bij een ander. Steeds moeten ouders en opvoeders zoeken naar wat best past bij de kinderen en bij henzelf.
Ook een deel van de collectie van ons documentatiecentrum is gewijd aan opvoeden. Alleen al in onze catalogus levert het trefwoord 'opvoeding' ruim 400 tijdschriftartikel- en boektitels op. Een greep uit onze meest recente Nederlandstalige boekuitgaven...Het verwende kind-syndroom: jongens en meisjes verwaarloosd door verwenning
Willem de Jong
2011, Pica (Huizen), 158 p.

Problematisch verwende kinderen krijgen materiële zaken of doen ervaringen op die niet bij hun leeftijd, hun interesses of hun talenten passen. Hierdoor komt de gezonde ontwikkeling van het kind in kwestie in het gedrang waardoor we kunnen spreken over een vorm van verwaarlozing. Een lage frustratietolerantie, sociaal isolement, schoolverzuim en oppositioneel gedrag zijn het gevolg. Redenen voor en vormen van problematische verwenning, alsook behandelingswijzen, worden in dit boek uitgediept.Opvoeding in evolutie: vroegere gewoontes, actuele uitdagingen, talloze tips. Inclusief een ontwikkelingsoverzicht van kinderen
Joost Devolder
2011, Garant (Antwerpen/Apeldoorn), 219 p.

Dit boek is een brok Vlaamse opvoedingsgeschiedenis. Aan de hand van het reilen en zeilen in een Vlaamse plattelandsfamilie wordt geïllustreerd hoe we in een samenleving, waar persoonlijke vrijheid en zelfrealisatie een belangrijke rol spelen, onze kinderen kunnen begeleiden in hun groei naar zelfvertrouwen, zelfstandigheid en sociale bewogenheid. Deze uitgave bevat verder een ruim overzicht van de verschillende ontwikkelingsfasen die kinderen doormaken.Ouders opgelet! Baanbrekende inzichten over opvoeden
Po Bronson, Ashley Merryman, Asha ten Broeke en Marianne Hoogenboom
2011, Maven Publishing (Amsterdam), 350 p.

In dit boek wordt stilgestaan bij tal van nieuwe inzichten over de psychologie van het opvoeden. Hoe dien je het best om te gaan met opstandige pubers en wat met een kind dat zichzelf moeilijk in bedwang kan houden? Is er een verband tussen slaapgebrek, overgewicht en prestaties op school en wat doe je als je kroost voortdurend loopt te bekvechten? Gebaseerd op nieuwe resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en geschreven in vraag-antwoordvorm biedt deze uitgave inzichten in tal van opvoedingsvraagstukken.  Nieuwe autoriteit: samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving
Haim Omer
2011, Hogrefe (Amsterdam), 272 p. 

Haim Omer, hoogleraar psychologie in Tel Aviv, maakt met zijn internationaal bekend werk over 'geweldloos verzet' de stap naar een algehele opvoedingsstijl, toepasbaar in de thuissituatie, op school en in de samenleving. Hij combineert structurele gezinstherapie met hechtingstheorie en maakt van het begrip 'waakzame zorg' een belangrijk element. Voorbeelden, tips en een uiteenzetting van het model zelf dienen een kader te scheppen om de greep over opstandige jongeren terug over te nemen.Kind-, opvoedings- en gezinsdiagnostiek in FACE-perspectief
Smadar Celestin-Westreich en Leon-Patrice Celestin
2010, Acco (Leuven/Den Haag), 480 p.

Een jongere en diens gezin zijn inherent verbonden, maar hoe kan deze vaststelling coherent verrekend worden in het kinddiagnostische handelen? Vanuit een dynamisch biopsychosociaal ontwikkelingsmodel worden handvatten aangereikt om deze kennis systematisch te vertalen naar een handelingsgerichte diagnostiek met aandacht voor zowel het kindperspectief als dat van de gezinsleden. Deze evidence-based werkwijze wordt geïllustreerd met gevalsbeschrijvingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten