maandag 17 januari 2011

Over geestelijke gezondheid en dakloosheid...


Dat steeds meer Belgen nog met moeite de eindjes aan elkaar weten te knopen, daardoor soms uit hun huis dreigen te worden gezet en zo in de armoedestatistieken dreigen terecht te komen, is ook de Knackredactie niet ontgaan. Omdat 15 procent van de Belgen, dit is ongeveer anderhalf miljoen mensen, in armoede leeft, ging zij met de daklozen van Oostende van oud naar nieuw. Pascal, oud gediende bij het vreemdelingenlegioen en een van de dakloze getuigen in het tijdschriftartikel, vertelt over zijn verleden in de psychiatrie en het begin van de armoede:
"'Na de dood van mijn vrouw ben ik naar België teruggekeeerd om een nieuw leven op te bouwen', vertelt Pascal. Hij steekt nog een sigaret op. 'Ik heb toen jarenlang een relatie gehad. Maar uiteindelijk werd al het verdriet me te veel, ben ik in de psychiatrie terechtgekomen en heeft mijn vriendin me uiteindelijk buitengezet.' Toen Pascal na een jaar uit de psychiatrische instelling kwam, stond hij op straat. Alleen en zonder begeleiding. 'Ik kon nergens naartoe. Eerst heb ik een tijd in ruwbouwappartementen geslapen', zegt hij."


Een selectie uit de raadpleegbare literatuur rond het onderwerp 'dakloosheid en GGZ' in de collectie van ons documentatiecentrum:

Prevalence and risk factors for homelessness and utilization of mental health services among 10.340 patients with serious mental illness in a large public mental health system
American Journal of Psychiatry
Vol. 162, nr. 2, blz. 370-376
2005
The authors examined the prevalence of and risk factors for homelessness among all patients treated for serious mental illnesses in a large public mental health system in a one year period. The use of public mental health services among homeless persons was also examined.

Een kwestie van samenspel. Sturen en verbeteren van de zorgketen voor zorgmijders. Instrument en leidraad
97 p.
2005
Dit boek gaat in op het sturen en verbeteren van samenwerkingsverbanden dat een zorgketen kan betekenen voor dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten en verslaafden met ernstige problemen. Allerlei belangrijke levensgebieden worden onderzocht en de bereikte resultaten worden uit de doeken gedaan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden diverse samenwerkingsmodellen geanalyseerd. Bovendien introduceert het boek een instrument en een leidraad om regionale samenwerking door te lichten en verbeteringen te stimuleren.

Homeless children and parents: short-term mental health outcome
International Journal of Social Psychiatry
Vol. 52, nr. 5, blz. 447-458
2006
This study established the extent of mental health problems and parenting difficulties in homeless families at the time of becoming homeless and their short-term outcome after the standard period for rehousing.

Housing First, eerst een huis. Interview met Rokus Loopik en reactie van Fêdde Bergsma
Deviant
Vol. 13, nr. 51, blz. 4-7
2006
Dit artikel bevat een interview met Rokus Loopik van het Assertive Community Treatment-team en een reactie van Fêdde Bergsma van Discus. Beiden hebben in Nederland een project opgestart voor dakloze GGZ-cliënten. Gemodelleerd naar het New Yorkse voorbeeld dat daklozen aan een woning helpt zonder voorwaarden op behandeling te stellen.

Engagement and retention in services among formerly homeless adults with co-occurring mental illness and substance abuse: Voices from the margins
Psychiatric Rehabilitation Journal
Vol. 31, nr. 3, blz. 226-233
2008
This qualitative study analyzed interviews with formerly homeless psychiatric consumers to develop a grounded theory model of engagement and retention in mental health and substance abuse services. Implications of these findings are discussed in terms of integrating consumers' opinions about services to enhance treatment engagement and retention.

Alle dakloze psychiatrische patiënten een huis en ACT-zorg
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid
Vol. 63, nr. 11, blz. 927-937
2008
Aan de hand van een casus beschrijft de auteur hoe Assertive Community Treatment thuisloze psychiatrische patiënten aan een eigen woning kan helpen. Een intensieve begeleiding van het ACT-team en een regelmatig bezoek van de psychiatrisch verpleegkundige en de psychiater kunnen hierbij van nut zijn. 

The link between homeless women's mental health and service system use
Psychiatric Services
Vol. 59, nr. 9, blz. 1004-1010
2008
With high rates of psychiatric and substance use problems, homeless women need a wide variety of services. This study, focusing on homeless women with and without symptoms of mental illness, examined the association of predisposing, enabling, and need factors (based on Aday-Andersen's health services utilization model) with use of behavioral, medical, and human services.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten