dinsdag 18 januari 2011

De openbare bibliotheek aan de Gentse Zuid en het Museum Dr. Guislain brengen een geschiedenis van het hongeren.


De tentoonstelling ‘Het gewichtige lichaam. Over dik, dun, perfect of gestoord’ in het Museum Dr. Guislain brengt de fascinerende omgang van de mens met zijn uiterlijke verschijning in beeld. De rode draad door de tentoonstelling is een geschiedenis van het hongeren. Waarom besluiten mensen te stoppen met eten? Zijn de motieven persoonlijk, religieus of esthetisch? Wanneer is er sprake van een verstoorde omgang met het lichaam? En zijn we vandaag wel baas over ons eigen lijf?

De laatste decennia heeft magerzucht of anorexia nervosa zich ontwikkeld van een zeldzaam ziektebeeld tot een modieuze aandoening. Het lichaam is bij uitstek een symbool geworden van het verlangen naar een identiteit: ‘ik wil slank zijn’ is in onze tijd een dwingend verlangen, vol excessen. Want waar ligt de grens van de schoonheid: waar kantelt ‘mooi’ naar ‘ziekelijk’ of ‘gestoord’?

De tentoonstelling in het Museum Dr. Guislain loopt nog tot 8 mei 2011.

Ook onze collega's in de openbare bibliotheek aan de Gentse Zuid stellen deze fascinerende omgang van de mens met zijn uiterlijke verschijning tijdens een promotietentoonstelling nadrukkelijk in de kijker. De verschillende bibliotheekverdiepingen tonen een aantal voorwerpen en boeken uit de collectie van het Museum Dr. Guislain. Deze promotietentoonstelling loopt nog tot en met vrijdag 18 februari 2011. Aansluitend vinden ook een aantal lezingen plaats rond het thema ‘lichaam’. Van 12.30 uur tot 13.15 uur kan je hiervoor terecht in de Achilles Musschezaal in de Gentse openbare bibliotheek aan het Zuid.  

Dinsdag 8 februari 2011: Myriam Vervaet: Eetstoornissen. De tirannie van de perfectie
Dinsdag 15 februari 2011: Ignaas Devisch: Lijden aan teveel. Over ziekte, lichamelijkheid en onszelf
Dinsdag 1 maart 2011: Marita de Sterck: Alles is het lichaam. Hoe lichamen in niet-westerse culturen worden gevat in rituelen en verhalen

De lezingen vinden plaats in samenwerking met de vakgroep Nederlandse Literatuur en Algemene Literatuurwetenschap en de faculteit Geneeskunde van Universiteit Gent en het Museum Dr. Guislain. Ze zijn gratis toegankelijk.

Naast deze tentoonstellingen en de lezingenreeks werpt ook het boek Het gewichtige lichaam. Over dik, dun, perfect of gestoord, samengesteld door het Museum Dr. Guislain, in enkele toegankelijke essays een blik op verschillende facetten van het dikke en dunne lichaam. Met bijdragen van o.a. Walter Vandereycken, Ron van Deth, Myriam Vervaet, Ignaas Devisch, Evert Peeters en Pieter Bonte. Deze publicatie is rijkelijk geïllustreerd met kunstwerken en objecten uit meer dan zestig collecties uit binnen- en buitenland en uitleenbaar in ons documentatiecentrum. Daarnaast hebben we nog veel meer rond 'eetstoornissen' in onze collectie. Een kleine greep uit onze recente aanwinsten...   

Bulimics on bulimia
Stavrou, M.
153 p.
2009
Bundeling van 19 getuigenissen van mensen die lijden aan boulimia. De hele waaier van verschijningsvormen van boulimiagedrag komt in dit boek aan bod.

Gestoord
Bergman, A. (e.a.)
95 p.
2009
Geeft op een toegankelijke manier uitleg over aandoeningen als eetstoornissen, autisme, psychoses en depressiviteit. De teksten zijn bedoeld voor jongeren van 11 tot 17 jaar. Naast uitleg over psychische aandoeningen bevat het boekje de strip Hersenspinsels van de Vlaamse striptekenaar Steven Dupré. Hersenspinsels is een aflevering van de stripboekenserie Sarah en Robin. In de strip komen Sarah en Robin in contact met een man die lijdt aan wanen.

BodyTalk. Werken aan zelfwaardering. Werkboek voor leerkrachten van meisjes en jongens tussen 11 en 14 jaar. Help jongeren met het ontwikkelen van een positieve zelfwaardering
Noordenbos, G.
31 p.
2009
Dit werkboek bevat materiaal voor leerkrachten van jongeren tussen 11 en 14 jaar om ze in klasverband te helpen een positiever zelfbeeld te ontwikkelen en meer zelfvertrouwen te krijgen. Ook wordt hen geleerd om weerbaarder te worden tegen allerlei misleidende beelden in de media. Tevens leren ze betere sociale vaardigheden die hun contacten in en buiten de klas bevorderen.

Op het bot
Coolen, V. en Geysen, W.
211 p.
2008
Vertelt het verhaal van een jonge vrouw die een jarenlang gevecht voerde tegen anorexia. In haar dagboek beschrijft ze haar angst en haar verdriet, maar ook haar strijd en haar geloof in de toekomst. Dat dagboek gaat over meer dan (niet) eten alleen. Het gaat over groeien en over de pijn die daarmee gepaard gaat. Over willen maar niet kunnen en omgekeerd. Geysen bewerkte het dagboek en gaf het een bredere kijk, via interviews met familieleden, vrienden en gespecialiseerde hulpverleners.

De inwendige mens. Psychoanalytische beschouwingen over de betekenis van eten in de ontwikkeling van kinderen en hun ouders
NPI-reeks
107 p.
2008
Voeding is meer dan alleen de inname of weigering van vocht of calorieën. De auteurs laten de toegevoegde waarde zien van de psychoanalytische visie, zowel binnen een context van gewoon ouderschap als met het oog op preventie en behandeling. In deze uitgave worden de betekenissen van eten in de opeenvolgende levensfasen bij baby's, kinderen en adolescenten nader geëxploreerd, met aandacht voor zowel de normale als de afwijkende ontwikkeling. Het belang van de betekenis van eten binnen de relatie staat daarbij centraal.

Beating eating disorders step by step. A self-help guide for recovery
Paterson, A.
222 p.
2008
Dit boek levert adviezen en praktische tips om de lezer weer controle te geven over zijn eetstoornis. De opdrachten worden geïllustreerd met fragmenten uit het dagboek van de auteur die zelf 14 jaar anorexia heeft gehad.

The invisible man. A self-help guide for men with eating disorders, compulsive exercising and bigorexia
Morgan, J.F.
172 p.
2008
Een toenemend aantal jongens en mannen vertonen eetstoornissen. Gesteund op de jongste onderzoeksresultaten wil dit boek een zelfhulpboek zijn voor mannen met eetstoornissen of met een verstoord lichaamsbeeld. De benadering is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en motivatieversterkende methoden.

Gids voor herstel van eetstoornissen
Noordenbos, G.
207 p.
2007
Dit boek geeft inzicht in het herstelproces van mensen met een eetstoornis. Hoe verloopt dit proces? Wat maakt het voor eetstoornispatiënten zo moeilijk om hun eetgedrag te veranderen? De getuigenissen van ex-patiënten maken duidelijk dat niet alleen herstel van eetgedrag en gewicht belangrijk zijn, maar ook het krijgen van meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ook vermindering van faalangst en perfectionisme zijn essentieel, evenals het krijgen van een positievere lichaamsbeleving en de verbetering van sociale contacten.

Recept voor oplossingen. Eetstoornissen oplossingsgericht behandelen
Jacob-Doreleijers, F.
182 p.
2007
De auteur probeert een antwoord te geven op volgende vragen: Wat is oplossingsgerichte therapie? Wat is een eetstoornis? Hoe verloopt de behandeling? Bevat casestudies en een hoofdstuk met veelgestelde vragen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten