woensdag 2 maart 2011

Positief opvoeden heeft positief resultaat!Van 9 tot 11 februari 2011 vond in de stadscampus van Antwerpen het 13de Helping Families Change Conference plaats. Het thema van deze editie 'Turning obstacles into opportunities' gaf aanleiding tot tal van lezingen, workshops en symposia over de mogelijkheden en moeilijkheden in het versterken van ouderschapsbekwaamheid in preventieprogramma's voor alle ouders. Daarnaast werden ook onderwerpen en thema's zoals preventie van en hulp bij kindermishandeling en emotionele en gedragsproblemen van kinderen en hulp aan ouders die zelf met ernstige problemen kampen of kinderen hebben die lijden onder ernstige psychopathologie of ziektes uitvoerig behandeld. Allerlei inzichten en resultaten van recent theoretisch en evaluatie-onderzoek in positieve opvoedingsinterventies werden door experten in de materie aan de uit verschillende landen afkomstige congresbezoekers uitgebreid toegelicht.  
Eén van die positieve opvoedingsinterventies heet Triple P en staat voor ‘Positive Parenting Program’. Het is een laagdrempelig, integraal programma voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. De bedoeling is om emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het bevorderen van competent ouderschap. Zo leren ouders gebruik te maken van de dagelijkse communicatie in het gezin om hun kinderen adequaat te ondersteunen en hun sociale en probleemoplossende vaardigheden te stimuleren. Op die manier worden de positieve krachten in een gezin en de competenties van ouders versterkt en de risicofactoren verminderd. Deze methodiek werd een kwarteeuw geleden ontwikkeld in Australië door de Nieuw-Zeelander Matthew Sanders, kreeg veel internationale weerklank en wordt nu zelfs aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties.
Voor De Standaard was dit congres het uitgelezen moment om uit te pakken met een evaluatie van Triple P in Antwerpen. Onder de titel 'Positievere ouders, blijere kinderen' verscheen het volgende bericht: "Vijf jaar van positief opvoeden in Antwerpen werpt zijn vruchten af: bijna 20.000 ouders rapporteren na afloop minder gedragsproblemen bij hun kinderen, en minder emotionele problemen. In sommige groepen zelfs tot 11 procent minder. Ook ouders worden beter van het Triple P-project: 8 procent voelt zich na een interventie minder depressief, 7 procent is minder angstig en 11 procent ondervindt minder stress. Falende opvoedingstechnieken zoals overreageren en laksheid worden door de ouders ook minder aangewend. Zo staat te lezen in een evaluatierapport van de Universiteit Antwerpen."
(De Standaard, 10/02/2011)    


Uitleenbare publicaties en beschikbare tijdschriftartikelen over Triple P en positieve opvoedingsinterventies in ons documentatiecentrum:

De effectiviteit van Triple P
Graaf, I.M. de (e.a.)
factsheet
2009
Deze factsheet geeft een overzicht van internationaal en nationaal onderzoek naar Triple P-interventies en informeert over de effecten van deze interventies op gedragsproblemen en emotionele problemen bij kinderen. Ook de effecten op het opvoedingsgedrag van de ouders komen aan bod..

Helping families change. The adoption of the Triple P - Positive Parenting Program in the Netherlands
Graaf, I.M. de
152 p.
2009
Dit proefschrift belicht de effecten van het Triple P-programma wereldwijd. De proefinvoering en de eerste effecten van het opvoedingsondersteuningsprogramma Triple P in Nederland worden in deze publicatie besproken.

Waar is de grens. Omgaan met gedragsproblemen bij kinderen
Baert, K. (e.a.)
146 p.
2009
De auteurs van dit werk gaan in op wat gedragsproblemen precies zijn en hoe een diagnose gesteld wordt. Daarnaast geven ze ook concrete tips en adviezen om met moeilijk gedrag om te gaan en duidelijke grenzen te stellen.

De ouder als partner. De rol van ouders van jonge risicokinderen tijdens opvang, zorg en onderwijs
Rikveld, E. (e.a.)
172 p.
2009
Deze publicatie behandelt de rol van ouders van jonge risicokinderen tijdens opvang, zorg en onderwijs. De auteurs stellen zich de vraag of ouders als partner er wel toe doen? De factoren die een kind tegen risico's beschermen en de beschermclusters die een voorwaarde zijn voor veilig ouderschap worden uiteengezet. In dit boek komen vijf zorgprogramma’s voor ouders aan bod: BOBY, dagbehandeling voor ouders en baby, Parent Management Training Oregon, 3 keer Groei en Sprint, Families And Schools Together.

Bekwamere ouders, gezondere kinderen. Triple P, preventie door opvoedingsondersteuning
Glazemakers, I.
Psyche
Vol. 19, nr. 3, blz. 8-10
2007
De toepassing van het Triple P-programma voor opvoedingsondersteuning in diverse sectoren van integrale jeugdhulp en kinder- en jeugdpsychiatrische centra in de provincie Antwerpen wordt in dit artikel kort weergegeven.

Triple P: Positief Pedagogisch Programma. Opvoedingsondersteuning ter preventie van (ernstige) gedragsproblemen bij kinderen. Proces-evaluatie
Graaf, I.M. de en Bohlmeijer, E.
41 p.
2006
Triple P staat voor Positive Parenting Program, een in Australië ontwikkeld programma dat zich richt op de preventie van psychosociale problemen bij kinderen door opvoedingsondersteuning aan ouders. De proefimplementatie van de verschillende interventies worden, aan de hand van een procesevaluatie waarin de belemmerende en bevorderende factoren werden onderzocht, in deze uitgave besproken

An outcome evaluation of the implementation of the Tripe P-Positive Parenting Program in Hong Kong
Family Process
Vol. 42, nr. 4, blz. 531-544
2003
The authors evaluated the effectiveness of the Positive Parenting Program (Triple P) with a sample of Chinese parents of children with early onset conduct-related problems in Hong Kong.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten