vrijdag 25 februari 2011

Stress, burn-outs en pesterijen: veel Belgische bedrijven liggen niet wakker van verborgen problemen op de werkvloer.


Problemen op de werkvloer zijn al lang niet meer beperkt tot arbeidsongevallen alleen. Ook burn-outs en pesterijen zijn steeds meer schering en inslag. Zo trad in augustus 1996 in België de welzijnswet in werking. Op 18 maart 2011 organiseren de advocaten van het Progress Lawyers Network (PLN) in Brussel daarom een colloquium om de naleving van die welzijnswet te evalueren.
Volgens Enrico De Simone, één van de initiatiefnemers, zouden vandaag zo'n 30.000 Belgische bedrijven over geen preventieplan beschikken. Nochtans houdt zo'n plan meer welzijn op het werk in. Vandaag worden bedrijven, door hun indekking tegen risico's, slechts zelden aansprakelijk gesteld als het welzijn van hun werknemers in het gedrang komt. Alleen zware pesterijen of ernstige arbeidsongevallen krijgen een juridisch staartje. Ook verborgen problemen, zoals werkgerelateerde depressies, krijgen meestal minder aandacht dan de eerder klassieke gezondheidsproblemen zoals de gevaren van werken met gevaarlijke machines of chemische stoffen. Nochtans gaf de SERV onlangs aan dat zo'n 30 procent ven de Vlaamse werknemers te maken heeft met negatieve werkstress. Ook pesterijen blijven, in een slecht gerund bedrijf, vaak verborgen en de nood aan een aanspreekpersoon is alleen al daarom vaak noodzakelijk.
(Knack, 16/02/2011)     


Bij ons uitleenbare publicaties over werkstress:

Dokter, ik ben op. Over werkstress
Henderickx, S. en Krammisch, H.
239 p.
2009
De teksten in deze publicatie zijn gebaseerd op de patiëntenervaringen van de huisartsen bij Geneeskunde voor het Volk. Dit boek gaat over de impact van stress op het werk en op de gezondheid van mensen.

Werkgebonden psychische klachten: Aan het werk!
Psychopraxis
Vol. 9, nr. 6, blz. 228-232
2007
De auteur, zelf bedrijfsarts, zet in dit artikel uiteen hoe de psycholoog kan ageren wanneer de psychische klachten van de werknemer te maken hebben met kenmerken van de werkomgeving.

Hoe maak ik van een olifant weer een mug? Rationele Effectiviteits Training voor gevorderden
IJzermans, T. en Bender, R.
148 p.
2004
De Rationele Effectiviteits Training, (RET) is een methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, frustraties, en niet-productief gedrag opleveren. De auteurs herhalen kort de uitgangspunten van de RET en bespreken de functies van verschillende emoties en irrationele gedachten. Daarna gaan ze dieper in op veelvoorkomende problemen als uitstelgedrag, weerstand tegen verandering, schuldgevoel en onzekerheid.

In spanning. Aanpakken van stress op het werk
Leeuw, F. de en Dam, A. van
144 p.
2004
Dit boek behandelt wat stress is en hoe ongezonde stress aan te pakken om zo overspannenheid en burn-out te voorkomen. Zo komen herstellen en ontspannen aan bod, evenals het managen van tijd en taken. Er wordt aandacht besteed aan de rol van waarnemen en denken in het ontwikkelen van stress. Komen daarbij aan bod: zich assertiever opstellen, hoe omgaan met conflicten en hoe de communicatie met leidinggevenden slimmer aanpakken.


Beschikbare publicaties over omgaan met burn-out in ons documentatiecentrum:

Omgaan met burn-out. Preventie, hulp en reïntegratie
Karsten, C.
304 p.
2004
In dit boek geven deskundigen hun visie op de fysieke en psychologische achtergronden van burn-out. Het boek maakt duidelijk dat bepaalde arbeidsomstandigheden ongemerkt tot chronische stress en daardoor tot uitputting kunnen leiden. Ook de juridische valkuilen van burn-out komen aan bod. Het boek helpt individuen burn-out te doorbreken en organisaties werkstress te onderkennen en te beïnvloeden. Met praktische oefeningen en tips.

Uit de brand. Omgaan met mensen met burn-out
Dam, A. van en Leeuw, F. de
120 p.
2004
In dit boek komt aan de orde wat burn-out precies is, hoe het ontstaat en wat de gevolgen zijn voor het functioneren van degene die aan burn-out lijdt. Daarnaast schrijven de auteurs over burn-outpreventie, behandeling van burn-out, de partner en burn-out, de werkgever en burn-out, zorg voor de betrokkenen en tenslotte het leven na de burn-out.


Bij ons uitleenbare publicaties over pestgedrag op de werkvloer:

Gepest op het werk: Helpen veranderen of helpen verwerken?
Psychopraxis
Vol. 9, nr. 6, blz. 2446-2451
2007
De auteur behandelt oorzaken en funeste uitwerking van een eenzijdige vorm van ruzie: pesten op het werk. De oorzaken liggen vooral binnen de arbeidsorganisatie: normvervaging of pesten als reactie op een conflict.

Pesten en treiteren. Psychisch geweld in het dagelijks leven
Hirigoyen, M.F.
223 p.
2006
Pesten en treiteren binnen relaties en op het werk komen veel meer voor dan men denkt en meestal met verstrekkende gevolgen. De auteur legt de mechanismen bloot die aan pesten en treiteren ten grondslag liggen en laat aan de hand van vele casestudies de soms extreme gevolgen ervan zien. Dit boek is niet alleen een praktische gids voor slachtoffers en hulpverleners, maar ook een pleidooi voor een professionele aanpak en begeleiding. Het wil bijdragen aan de brede discussie om te komen tot meer erkenning van de slachtoffers, betere opvang en een beter preventiebeleid.

Themanummer: Psychologie van arbeid en gezondheid. De plaag van het pesten: op de werkvloer
Tijdschrift Klinische Psychologie
Vol. 33, nr. 1, blz. 48-61
2003
De auteurs geven een overzicht van het proces dat pesten op het werk doorloopt. Naast de problematiek omtrent de afbakening van het fenomeen komen ook oorzaken en gevolgen aan bod en wordt stilgestaan bij mogelijke preventiemaatregelen.

Grenzen op het werk. Een praktische gids rond ongewenst gedrag
Luyens, M. en Thys, A.
192 p.
2003
De auteurs beschrijven alle facetten van ongewenst gedrag op het werk. Wat maken de slachtoffers van ongewenst gedrag mee? Wie zijn de slachtoffers en wie de daders? Waarom wordt iemand gepest? Hoe kan men het spanningsveld op het werk begrijpen vanuit de maatschappelijke verschuivingen? Hoe kan men op het werk worden geholpen? Wat kunnen leidinggevenden doen? Met tips en adviezen om ongewenst gedrag effectief te vermijden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten