donderdag 3 maart 2011

Vlaamse zestigplussers en sociaal isolement: een ernstig probleem.


"Sociaal isolement bij ouderen is een ernstig probleem. Het gaat om een groep mensen die letterlijk verdwenen zijn uit de samenleving", zegt VUB-professor Dominique Verté. "Heel hun leven zijn ze buiten de prijzen gevallen en vaak zijn het mensen die sociaal contact schuwen. Daarom is die groep ook zo moeilijk te bereiken. Het zijn vaak mensen die kampen met een sociale stoornis of psychische problemen die om professionele hulp vragen."
Zestien procent van de Vlaamse senioren geeft aan dat ze zich ernstig eenzaam voelen. 6,1 procent - in de praktijk: negentigduizend Vlaamse zestigplussers - is sociaal geïsoleerd. Dat wil zeggen dat ze minder dan één keer per maand iemand zien. Dat blijkt uit het seniorenbehoefte-onderzoek van Dominique Verté, verbonden aan de Brusselse faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen. Voor tachtigplussers is het aantal mensen dat sociaal geïsoleerd is, zelfs 11 procent.
In samenwerking met de Hogeschool Gent en de provincie West-Vlaanderen werd in 2004 een grootschalig onderzoek gestart naar de behoeften van ouderen. Nadien werd het onderzoek uitgebreid naar andere provincies. Voor deze cijfers over sociaal isolement baseert Verté zich op een ondervraging van 65.000 ouderen verspreid over 135 Vlaamse steden en gemeenten.
(De Standaard, 03/03/2011)


Bij ons beschikbare tijdschriftartikelen en uitleenbare publicaties over sociaal isolement en ouderen:

Kwetsbare ouderen
Welzijnsgids
Leeftijdsgebonden noden, Ouder worden
Afl. 72, blz. 1-22
april 2009
In dit artikel reiken de auteurs enkele methodieken aan die kunnen bijdragen tot contact met moeilijk bereikbare kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen worden hier gedefinieerd als ouderen die door een beperkt inkomen, een andere culturele achtergrond, mobiliteitsproblemen, contactarmoede of om andere redenen moeilijk aansluiting vinden bij de samenleving.

De ingekorte schaal voor algemene, emotionele en sociale eenzaamheid
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Vol. 39, nr. 1, blz. 4-15
2008
Dit artikel brengt verslag uit van de psychometrische kwaliteiten van de De Jong Gierveld-schaal, een meetinstrument voor eenzaamheid bij ouderen.

Psychologische hulpverlening aan ouderen. Deel 1. Psychosociale problematiek
Buijssen, H.
294 p.
2008
Dit boek behandelt de meest voorkomende psychosociale problemen bij ouderen: relatieproblematiek, eenzaamheid, rouw, mantelzorg, ouderenmishandeling en slaapproblemen. Van elk probleem worden steeds de aard en de omvang, de diagnostiek en de behandeling besproken. Daar waar mogelijk geven de auteurs suggesties voor preventie. De praktijkvoorbeelden en citaten maken het boek toegankelijk en brengen de realiteit vaak heel dichtbij.

Zin en onzin van eenzaamheidsinterventies bij ouderen
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Vol. 38, nr. 4, blz. 185-203
2007
Dit artikel beschrijft een effectonderzoek van de mogelijke oorzaken van het uitblijven van eenzaamheidsreductie bij ouderen.

Eenzaamheidsinterventies bij ouderen: ordening en effectiviteit
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Vol. 37, nr. 2, blz. 44-50
2006
De centrale vraag in dit artikel luidt: zijn interventies gericht op vermindering van eenzaamheid bij ouderen die op verschillende niveaus en met verschillende doelen in Nederland opgezet zijn effectief? Negen interventies worden beschreven. Verder wordt een pleidooi gehouden voor meer onderzoek naar de effectiviteit en de doelmatigheid van interventies, voor meer systematische verwijzing van eenzame ouderen naar interventies en voor de ontwikkeling van persoonsgerichte trajecten van interventies.

Huisbezoeken bij ouderen in Leiden: een onderzoek naar het effect op eenzaamheid
Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Vol. 37, nr. 4, blz. 142-146
2006
De onderzoeksresultaten van het interventieproject 'Signalerend huisbezoek' staan in dit artikel centraal. Dit project had een experimenteel karakter en had tot doel het verminderen van eenzaamheid bij ouderen die gebruik maken van extramurale zorgverlening.

Zorg om ouderen. Een leidraad voor mantelzorgers
Allewijn, M. en Miesen, B.
496 p.
2006
De auteurs van deze uitgave besteden aandacht aan de rol van de mantelzorger. Welke problemen brengt mantelzorg met zich mee en hoe kan een mantelzorger die spanningen de baas blijven? Het boek gaat in op veranderingen in het dagelijkse leven van ouderen, zoals eten, slapen en seksualiteit. Daarnaast wijzen de auteurs op de achtergronden bij specifieke ouderdomsklachten zoals slecht horen, slecht zien en eenzaamheid en wordt er aandacht besteed aan gedragsveranderingen bij ouderen en de mogelijke oorzaken hiervan. Tenslotte komen ook specifieke problemen op het gebied van emoties en de gevolgen van hersenaandoeningen, waaronder dementie, aan bod en staan de auteurs ook stil bij de therapeutische mogelijkheden en de juridische aspecten van mantelzorg.

2 opmerkingen:

  1. eenzaam en niet geholpen worden door geen enkele instelling geen woning geen geld buiten een inalititeit waar hukp halen

    BeantwoordenVerwijderen