maandag 7 januari 2013

Een nieuw jaar, een verse stapel boeken...

Ook in 2013 zijn wij van plan onze bibliotheek te spijzen met heel wat nieuwe boektitels die van ver (of van dichtbij) te maken hebben met het thema 'geestelijke gezondheid'. Daarom trakteren we je nu alvast op een aantal van onze meest opvallende publicaties die vanaf vandaag in ons documentatiecentrum geduldig op jou liggen te wachten...Bij oplossingsgerichte hulpverlening zijn het de cliënten zelf die voor hun eigen ervaringen, problemen en perspectieven verantwoordelijk zijn. Hulpverleners zijn uitsluitend deskundigen in het begeleiden van dit proces. In dit boek wordt de visie van deze vraaggerichte manier van werken, waarbij de relatie tussen cliënt en hulpverlener weer centraal komt te staan, uit de doeken gedaan. De theoretische verdieping wordt in één methodisch geheel, ‘Cirkels van empowerment’, gegoten en geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals psychosociale hulpverlening bij schulden en de begeleiding van cliënten met depressieve klachten.

Oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening: cirkels van empowerment / W. Joosen en W. van der Vaart. - Antwerpen/Apeldoorn : Garant, 2012. - 200 p.Dit proefschrift behandelt de vraag hoe de ontwikkeling van het beroep psychiatrisch verpleegkundige zich in de periode 1830-1980 in Nederland heeft voltrokken. Op welke wijze dacht het voormalige verplegend personeel over de genoten opleiding, de arbeidsvoorwaarden en de omgang met psychiatrische patiënten? Verder worden alle vóór 1980 verschenen handboeken in de psychiatrische verpleegkunde besproken en werpt de auteur haar licht op de vroege opkomst van de sociaal-psychiatrische verpleegkunde in Nederland.

Gekkenwerk: de ontwikkeling van het beroep psychiatrisch verpleegkundige in Nederland. 1830-1980 / C. aan de Stegge. - Maastricht : Universitaire Pers, 2012. - 1088 p.Gudrun Bongaerts, auteur van dit getuigenis, verliest haar zus Hilde op zesendertigjarige leeftijd aan borstkanker. Vier jaar heeft ze nodig om de dood van Hilde te aanvaarden. Een periode ook waarin ze een poging ondernam haar persoonlijke symptomen van rouw binnen een groter kader te plaatsen. De vijf stadia van rouwverwerking worden, op basis van ingebeelde gesprekken met haar zus, verdeeld over evenveel hoofdstukken. Op die manier moeten beiden door een groeiproces en komen ze tot inzichten met betrekking tot hun levenshouding en hun onderlinge relatie. 

Merel en ik: over rouwverwerking / G. Bongaerts. - Westerlo : Kramat, 2012. - 150 p.Dit boek buigt zich over de vraag wat er met een mens gebeurt als hij constant hevige pijn lijdt en het de pijn zelf is die het probleem wordt. Hoe ontstaat chronische pijn precies? Wat zijn de gevolgen hiervan en welke behandelingen bieden soelaas? Wat is de rol die pijnstillers spelen en welke verwachtingen mag een pijnpatiënt koesteren? Bart Morlion, hoofd van het multidisciplinair pijncentrum van het UZ Leuven, tracht op al deze vragen een antwoord te formuleren. Interviews met pijnpatiënten illustreren dat ook de steun van hun omgeving levensnoodzakelijk is. 

Wanneer de pijn blijft: kwaliteitsvol leven ondanks chronische pijn / B. Morlion en K. Janssen. - Leuven/Den Haag : Acco, 2012. - 190 p.De in dit boek opgenomen verschillende getuigenissen geven een duidelijk beeld van wat psychose precies is en of je ermee kan leren leven. De heldere toelichtingen van Bea De Rouck, psychiatrisch verpleegkundige met jarenlange ervaring op de afdeling psychosezorg van het Brugse PZ Onze-Lieve-Vrouw, schetsen deze psychiatrische stoornis van de allereerste signalen tot het definitief uitbreken ervan. Ook de mogelijke evoluties, de emotionele gevolgen voor zowel de patiënt als zijn omgeving en de effectieve behandelingsvormen komen uitvoerig aan bod. 

Psychose beter begrijpen / B. De Rouck. - Leuven : Davidsfonds, 2012. - 180 p.

1 opmerking:

  1. ik vond dit een heel mooi boek. met dank aan de schrijfster . het is fijn te weten dat mensen met psychishe problemen (waaronder ikzelf en tal van familieleden) worden vertaald door integere mensen met het hart op de juiste plaats;

    BeantwoordenVerwijderen