woensdag 2 februari 2011

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom: een ingebeelde ziekte?


In een opiniestuk in De Standaard (31/01/'11) getiteld 'Het zit niet tussen de oren' vindt Oost-Vlaams provincieraadslid Goedele De Cock het wraakroepend dat het Chronisch Vermoeidheidssyndroom nog steeds niet ernstig wordt genomen. Wereldwijd lijden 17 miljoen mensen aan CVS en daarom stelt Goedele De Cock zichzelf terecht de vraag of dit dan allemaal ingebeelde zieken zijn. Kinesitherapie en osteopathie kunnen helpen. Maar het belangrijkstre wapen tegen deze ernstige invaliderende aandoening blijft nog altijd de manier van omgaan met deze ziekte. Zowel door de patiënt zelf als door de omgeving. Of zoals Goedele De Cock het in haar bevlogen bijdrage zelf verwoordt: "Ik moet maar proberen om er het beste van te maken." Daarnaast krijgen mensen met constante pijnen in de gewrichten en de keel- en okselklieren, doorgaans de symptomen waarmee CVS-lijders te kampen hebben, ook nog eens te maken met heel dure medicatie, willens nillens op te nemen ziekteverloven en een gevoel van voortdurende waas met de teller op automatische piloot waardoor je niet meer naar behoren functioneert.
In ons documentatiecentrum vindt de gebruiker tal van publicaties omtrent omgaan met chronische vermoeidheid en pijn. Recent zijn er de boeken van de schrijvende psychiater Boudewijn Van Houdenhove, ook wel de 'Apostel van het Chronisch Vermoeidheidssyndroom' genoemd, of het protocol voor de behandeling van patiënten met het chronische vermoeidheidssyndroom. Ook het Tijdschrift voor Psychiatrie doet in een van zijn bijdragen vier wetenschappelijke verklaringsmodellen betreffende CVS uit de doeken.


Herwin je veerkracht. Omgaan met chronische vermoeidheid en pijn
Houdenhove, B. Van
222 p.
2009
Dit boek is een basisgids over chronische vermoeidheid en chronische pijn. Volgens de auteur ligt een ernstig verlies aan veerkracht aan de basis van deze klachten. Het lichaam kan zich niet meer aanpassen aan belasting en herstelt niet meer normaal na inspanningen. De volgende vragen worden in deze publicatie behandeld: Hoe stelt men de CVS-diagnose? Wat zijn de mogelijke oorzaken van CVS? Wat zijn de behandelingswijzen? Is CVS hetzelfde als ME? Zijn beide aandoeningen niet gewoon nieuw 'modewoorden' voor depressie en is genezing werkelijk mogelijk? De auteur breekt ook een lans voor aangepaste zelfzorg en geeft praktische tips om CVS-patiënten te leren omgaan met hun klachten en beperkingen.

Het chronisch vermoeidheidssyndroom. Behandelprotocol cognitieve gedragstherapie voor CVS
Knoop, H. en Bleijenberg, G.
152 p.
2010
Deze uitgave beschrijft het protocol voor de behandeling van patiënten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). De te volgen therapeutische handelingen worden, aan de hand van praktische voorbeelden, stapsgewijs beschreven. De nadruk tijdens de behandeling ligt op de verandering van cognities en niet zozeer op de opbouw van lichamelijke activiteit. Er wordt aandacht besteed aan hoe patiënten volledig kunnen herstellen van CVS. Dit protocol beschrijft, naast individuele behandelingsmethoden van CVS-patiënten, ook groeps- en typische adolescentenbehandelingen. De nadruk ligt voornamelijk op de beschrijving van de diagnostiek en de behandeling van CVS in de klinische praktijk.

Het chronische-vermoeidheidssyndroom en betekenisverlening door artsen
Tijdschrift voor Psychiatrie
Vol. 47, nr. 6, blz. 359-368
2005
De auteurs gaan in dit essay in op de bestaande verklaringsmodellen betreffende CVS. Ze onderzochten de causale redenering die in elk van de modellen wordt gehanteerd en welke evidentie voor deze redenering kan worden aangedragen. Ze gaan na hoe deze modellen functioneren als betekenisverlenende paradigma's voor de arts die met CVS-patiënten wordt geconfronteerd. Daarnaast beschrijven ze de impact van de arts/patiëntrelatie op deze betekenisverlening.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten