vrijdag 27 mei 2011

Een Internationaal Gelukscongres, het Bruto Nationaal Geluk, een Gelukscampagne en heel wat geluksboeken moeten 'geluk' terug op het voorplan zetten.

Afgelopen maandag was er een gelukscongres in Brussel en ook de Christelijke Mutualiteit trachtte onlangs met de campagne 'Pluk je geluk', en een daaraan verbonden heus opgezette website, aan te tonen dat aan geluk kan worden gewerkt omdat ieder van ons zijn/haar geluk voor 40 procent zelf in handen zou hebben. Daarnaast was er Leo Bormans, hoofdredacteur van het tijdschrift Klasse, die de Nederlandse editie verzorgde van 'The World Book of Happiness' waarin honderd geluksprofessoren uit meer dan veertig landen voor het eerst hun kennis deelden van wat we weten over geluk.
En of dit alles nog niet genoeg was, schonk de Vlaamse dagbladpers afgelopen week heel wat aandacht aan de Britse gelukseconoom Richard Layard, auteur van het in 2005 bij Atlas uitgegeven  'Waarom zijn we niet gelukkig?', één van de architecten van de actieve welvaartstaat van Tony Blair en een belangrijke spreker op het reeds aangehaalde gelukscongres. Aan De Standaard (21/05/2011) vertelde hij onder meer: "Geluk is het ultieme criterium om te oordelen of we in een goede samenleving leven of niet. De vaders van de moderne economie, Adam Smith en John Stuart Mill, dachten er net zo over. Het doel van de economie was het creëren van de voorwaarden en instellingen waardoor mensen gelukkig zouden worden. In de loop van de twintigste eeuw is dat objectief uit het oog verloren, omdat geluk zogezegd niet meetbaar is. Daar is de obscene overtuiging uit voortgekomen dat het bruto binnenlands product de objectieve maatstaf is voor algemeen welzijn." Een aantal dagen later ging  het in De Morgen (25/05/2011) als volgt verder: "Welke samenleving je ook bekijkt: rijke mensen voelen zich beter in hun vel dan arme. Maar op een bepaald moment stopt dat geluksgevoel. Er is een grens waarboven meer rijkdom niet meteen tot meer geluk leidt."   
Zowel de boeken van Richard Layard als die van Bormans zijn in ons documentatiecentrum uitleenbaar. Geluk is big business. Getuige daarvan ook de hoeveelheid boeken die het trefwoord 'geluk' oplevert in onze catalogus...

Connected! Waarom geluk besmettelijk is en je vrienden je dik kunnen maken: hoe sociale netwerken bijna elk aspect van ons leven vormgeven
Christakis, N.A. en Fowler, J.H.
352 p.
2010
Dit boek laat zien dat sociale netwerken aan de grondslag liggen van bijna elk aspect van ons leven. We worden onbewust geleid door de mensen om ons heen.

Mindful gelukkig: 7 bronnen van innerlijke vreugde
Dewulf, D.
200 p.
2010
In dit boek schenkt de auteur zeven bronnen van innerlijke vreugde, gebaseerd op de principes van mindfulness. Op een heel toegankelijke manier toont hij aan hoe men deze bronnen in het dagelijkse leven kan toepassen en zo vreugde kan ervaren in alle seizoenen van het leven. De vele oefeningen en meditaties helpen je stap voor stap op weg zodat je zelf innerlijke vreugde kan ontdekken.

Mental fitness. Verbeter je mentale conditie
Bolier, L., Haverman, M. en Walburg, J.A.
173 p.
2010
Onze psychische fitheid beïnvloedt veel aspecten van ons leven en zorgt, indien goed onderhouden, voor een meer veerkrachtig en gripvol leven. Hoe ga je bewuster leven? Wat doe je met problemen en hoe geef je richting aan je leven? Wat is de kracht van optimistisch denken? Deze praktische gids, geschreven door drie Trimbos-medewerkers, focust op de vaardigheden die mensen nodig hebben om een zinvol en gelukkig leven te kunnen leiden.

Blijvend geluk vind je in jezelf
Mingelinckx, M.
198 p.
2009
We zullen nooit ten volle gelukkig worden wanneer we bepaalde dingen in ons leven niet kunnen plaatsen of niet kunnen loslaten. Het lijkt wel alsof we achtervolgd worden door zaken en gebeurtenissen uit het verleden. De auteur onderscheidt vier zaken die we moeten loslaten: een situatie, materiële dingen, emoties en wat er heden is.


Hoe word ik gelukkig? Een zelfhulpboek
Kuijer, G.
159 p.
2009
Jeugdauteur Guus Kuijer geeft een filosofisch antwoord op de vraag ‘Hoe word ik gelukkig?’. Zijn antwoord is in de kern eenvoudig: wie leert van een ander, over een ander of met een ander heeft een rijk leven. Wie zoekt naar de ziel van onze fascinerende wereld en niet al te zeer naar zijn eigen ik heeft een goede kans op geluk. Het is van geen belang of die hartstocht Goya en Van Gogh betreft of een zeldzame paddensoort of voetbal; als zij maar welgemeend is.

De valstrik van het geluk. Hoe je kunt stoppen met worstelen en beginnen met leven
Harris, R.
245 p.
2009
Zelfhulpboek dat vaardigheden en kennis aanreikt om ‘de val van het geluk' te leren herkennen. En, belangrijker nog, hoe eruit te ontsnappen. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de psychotherapeutische methode Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT leert effectief om te gaan met tegenslagen door minder tegen gevoelens en gedachten te vechten.

Mentaal vermogen. Investeren in geluk
Walburg, J.A.
272 p.
2008
Ons mentaal vermogen stelt de mens in staat om een gelukkig, betrokken en zinvol leven te leiden. De auteur herleidt zes vaardigheden die de ontwikkeling van mentale vermogens mogelijk maken. Hij doet dit op basis van de wetenschappelijke literatuur over geluk en veerkracht vanuit de positieve psychologie. Vervolgens laat hij zien hoe deze vaardigheden meer geluk, productiviteit en zingeving kunnen brengen in ons persoonlijk leven, in ons werk en in onze samenleving.

Verslaafd aan geluk
Wilson, E.G.
175 p.
2008
Filosofische beschouwing over geluk en het belang van zwaarmoedigheid en melancholie. Aan de hand van voorbeelden uit de literatuur, de kunst en het dagelijkse leven laat de schrijver zien dat zwaarmoedigheid en melancholie ook bij het leven horen. Dat men dat niet inziet, heeft volgens de schrijver te maken met de angst voor het onbekende die de melancholie omgeeft.


De maakbaarheid van het geluk. Een wetenschappelijke benadering voor een gelukkig leven
Lyubomirsky, S.
397 p.
2008
De auteur laat zien hoe we ons geluksniveau kunnen bepalen. Vervolgens geeft zij een aantal strategieën (oefeningen in dankbaarheid, aardig zijn en optimisme) die helpen bij het vergroten en laten voortduren van het geluksgevoel. Ze kiest hierbij voor een individuele benadering: ze helpt elke afzonderlijke lezer te bepalen welke geluksoefeningen het best bij zijn/haar karakter, leefomstandigheden en doelen passen.

Het grootste geluk
Elchardus, M. en Smits, W.
229 p.
2007
De auteurs ontwikkelden een instrument om geluk te meten. Op basis van ervaringen van 4.500 inwoners van België gaan ze na hoe we onze kansen op geluk kunnen verhogen, welke rol de voorwaarden waaronder we leven, de anderen waarmee we leven en onze eigen wijsheid daarbij spelen. De auteurs pleiten voor een politiek van het geluk die de kansen op geluk van iedereen vergroot. Met een persoonlijke gelukstest kan de lezer zijn individuele gelukservaring meten.

Gelukkig zijn en geluk hebben: zelf oplossingsgericht werken
Bannink, F.
119 p.
2007
De auteur gaat er niet van uit dat iedereen klaar is om te veranderen. Wie wil dat er iets verandert? Hoe zou het er na de verandering uit moeten zien? En wie wil daar wanneer wat voor doen? Wie ziet zichzelf als deel van het probleem en/of als deel van de oplossing? In dit oplossingsgerichte boek komen al deze mogelijkheden aan de orde en wordt er beschreven wat je ermee kunt doen.

Gezond geluk: effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen voor de preventieve gezondheidszorg
Veenhoven, R.
83 p.
2005
Verkenningsstudie in het kader van het Nederlandse onderzoeksprogramma 'Gezond leven'.


Pluk het geluk!
Berg, M.C.
287 p.
2003
De auteur maakt deel uit van een researchgroep die onderzoek doet naar geluk en geluksgevoel. Zijn ambitie is om zoveel mogelijk mensen inzichten te bieden, de geesteshouding aan te leren en het enthousiasme te geven waardoor zij zelf hun geluk en geluksgevoel kunnen maximaliseren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten