woensdag 4 mei 2011

Kunst van kwetsbare mensen in Mechelen en in Gent!


Het Mechelse Galerie Duende, een onafhankelijk initiatief dat kunstenaars met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond de kans biedt om hun werk te tonen aan het grote publiek, stelt van 6 mei tot en met 6 juli 2011 het werk van negen bijzondere kunstenaars voor. Over 'kunst gemaakt in de marge' en thema's als 'expressie', 'verbeelding' en 'psychiatrie' bezitten wij berhoorlijk wat materiaal. Ziehier, een selectie van de meest recente publicaties in onze collectie: 

Making art : a qualitative study of personal and group transformation in a community arts studio
Psychiatric Rehabilitation Journal
Vol. 32, nr. 3, blz. 215-222
2009
The objectives of this ethnographic study were to understand the effect of an integrated arts studio on the lives of the participants, including the impact of social isolation, stigma and discrimination, and to study the importance of consumer perspective in the design and implementation of the program.

Kruisweg van de psychiatrie : patiënten verbeelden hun verhaal
Psychiatrie en Verpleging
Vol. 85, nr. 3, blz. 157-168
2009
De auteur vat kort de aanpak samen die vooraf ging aan de tentoonstelling ‘Over liefde en lijden’, georganiseerd door het U.P.C. Sint-Kamillus in Bierbeek. De kunstenaars waren zowel patiënten als medewerkers van het ziekenhuis. De gerealiseerde werken worden kort beschreven.

Art therapy exercises. Inspirational and practical ideas to stimulate the imagination
Silverstone, L.
112 p.
2009
De auteur beschrijft 80 oefeningen om de verbeelding te activeren. Ze zijn bedoeld voor gebruik bij patiënten uit verschillende culturen, in groepen of in een-op-een-relaties. De oefeningen starten vanuit een niet-directieve, niet-interpreterende persoonsgerichte benadering van kunsttherapie en zijn zowel bedoeld voor mannen als voor vrouwen.

Verbeelding, geestelijke verzorging en psychiatrie : zes perspectieven vanuit wetenschap, kunst en theologie
Boon, F. (e.a.)
99 p.
2008
Bevat de bewerkte lezingen van het symposium 'Wat een verbeelding... 600 jaar Joris Kapel en Geestelijke Verzorging'. Zes auteurs presenteren vanuit verschillende perspectieven hun kijk op verbeelding, geestelijke verzorging en psychiatrische zorg. Komen aan bod: de tijdsbeleving in een psychose, de betekenis van verbeelding binnen de geestelijke verzorging, psychotische werkelijkheid via de beeldende kunst, verbeelding als stuurmanskunst van de ziel, de positie van 'waanzinnigen' in andere tijden en culturen en moderne technieken die hallucinatoire hersenactiviteiten zichtbaar maken.

Verborgen werelden. Outsiderkunst in het Museum Dr. Guislain
Allegaert, P. (e.a.)
159 p.
2007
Outsiderkunst is geen artistieke stroming maar een overkoepelende benaming voor kunst gemaakt in de marge. Dit werk is spontaan en authentiek, direct en krachtig en houdt weinig rekening met modes en traditie. Aan de hand van honderden werken uit de collecties die te zien zijn in het Museum Dr. Guislain gaan de auteurs achter deze uitgave op zoek naar indelingen, thema's, motieven en stijlkenmerken. Een internationaal redactieteam bespreekt het werk van belangrijke outsiderkunstenaars als Willem van Genk, Nek Chand en Oswald Tschirtner.

Inside or outside the outsider art? Kunst van mensen met een verstandelijke beperking
Vijver, J. Van de
152 p.
2005
Met outsider art wordt kunst bedoeld, gemaakt door mensen buiten de klassieke kunstwereld. Stilaan werd het verengd tot kunst gemaakt door verstandelijk of psychisch ‘gehandicapten’. De auteur vraagt in dit boek vooral aandacht voor kunst gemaakt door mensen met een verstandelijke handicap. Hij gaat daarbij in op het leven en werk van Sylvain Cosijns.

Geheim schrift. De Prinzhorn-collectie in het Museum Dr. Guislain in Gent
Psyche
Vol. 16, nr. 1, blz. 17-18
2004
De wereldberoemde Prinzhorn-collectie is de oudste art brut- of outsidercollectie. Ze heeft een vrij bewogen geschiedenis op esthetisch maar zeker ook op sociaal en politiek vlak. Dit maakt het tentoonstellen ervan meteen een ideale aanleiding om over psychiatrie en beeldvorming te discussiëren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten