woensdag 18 mei 2011

Recht van antwoord van Nederlands bekendste neurobioloog.

Hersenonderzoeker en publicist Dick Swaab brengt in 'Wij zijn ons brein: van baarmoeder tot alzheimer' het verhaal van ons brein tussen wieg en graf. Als in de baarmoeder onze hersenen worden gevormd, verloopt dat op een manier die bepalend is voor de rest van ons leven. Wat gebeurt er in de hersenen als je verliefd bent? Hoe kan homo- en heteroseksualiteit hersengewijs worden verklaard? Wat speelt zich precies in onze hersenen af als alzheimer toeslaat? Ook psychische problemen, moreel gedrag, geloof, meditatie, bijna-doodervaringen, het nut van therapieën, antidepressiva en alternatieve geneeswijzen worden door Swaab behandeld.
De ontvangst van dit eind vorig jaar verschenen boek ging tot nog toe niet onopgemerkt voorbij. Op de website van het Nederlandse dagblad 'de Volkskrant' blogde een verontwaardigde redacteur over Swaabs filosofisch bedrog en ook vanuit psychotherapeutische middens werden allerlei banvloeken richting Swaabs hoofd geslingerd. Zo stelde klinisch psycholoog Jan Derksen zich in de krant 'NRC Handelsblad' (12/02/2011) de vraag welke indrukwekkende klinische toepassingen Swaabs kennis tot nog toe heeft opgeleverd en verzuchtte Harald Merkelbach, hoogleraar te Maastricht en forensisch psycholoog, in hetzelfde dagblad op 26 maart 2011 dat je mist creëert als je de rechtspraak behandelt als ware het een onderdeel van de neurowetenschappen.
Dat een reus veel wind vangt, gebeurt wel vaker. Dat diezelfde reus zich de moeite getroost voor een uitgebreid recht van antwoord is eerder zeldzaam. In de weekendeditie van 'NRC Handelsblad' (23/04/2011) was het uiteindelijk zover...


Zowel het controversiële hersenboek van Dick Swaab als de laatste van Jan Derksen 'De woorden om het te zeggen: psychotherapie voor psychotherapeuten' zijn in de collectie van ons documentatiecentrum opgenomen en kunnen bijgevolg worden uitgeleend! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten