woensdag 17 augustus 2011

Drie (geestelijke gezondheids)meningen over de vierdaagse plundertocht door Groot-Brittannië...


De Standaard liet het voorbije weekend een aantal gerenommeerde denkers de rellen in Londen diagnosticeren. Allereerst is er Theodore Dalrymple, Brits psychiater en essayist, die de schuld uitsluitend bij de roekeloze ouders van de agressieve kinderen uit de achterstandswijken legt: "De Britse jongeren voeren de westerse wereld aan in vrijwel alle aspecten van de sociale pathologie, van tienerzwangerschappen tot drugsgebruik, van dronkenschap tot geweldpleging.(...) Britse kinderen hebben veel meer kans op een televisie in hun slaapkamer dan op een vader in huis. Een derde van onze kinderen eet nooit aan tafel met een ander lid van het huishouden - het woord 'gezin' zou misplaatst zijn. Ze zijn dan ook radicaal ongesocialiseerd en diep egoïstisch."
Dalrymples collega, de Britse professor-emeritus sociale epidemiologie Richard Wilkinson , ziet dan weer de extreme ongelijkheid als voornaamste verklaring voor een groot deel van het gedrag van de herrieschoppers: "Voor The Spirit Level vertrokken we van één bepaalde economische parameter: de mate van ongelijkheid in de samenleving. De kloof tussen arm en rijk, zeg maar. Daaraan koppelden we allerhande sociale problemen: armoede, werkloosheid, verwaarlozing, gewelddelicten, verslaving, lage levensverwachting, geestesziekte, enzovoort. De resultaten waren spectaculair. Hoe ongelijker de samenleving, hoe dramatischer de mate waarin al die problemen zich voordeden."
Tenslotte is psycholoog en auteur Paul Verhaeghe allerminst verbaasd over het gedrag van de Britse jeugd. Zelf ziet hij in zijn praktijk almaar meer jongeren opduiken met ernstige sociale stoornissen: "Je hoort politici en opiniemakers nu zeggen: die jongeren hebben geen waarden en normen. Maar dat is onzin. Ze hebben gewoon net dezelfde normen en waarden als de rest van de maatschappij. En daarin is status, succes en materiële rijkdom het enige wat nog telt. Hoe je het ook verwerft. If you can't make it, take it.(...) De plunderaars houden ons een spiegel voor. De vraag is of we er echt in zullen durven kijken."

In de geest van dergelijke diagnoses kan je met onze collectie verder aan de slag, op zoek naar de juiste remedies:

The relation of emotional maltreatment to early adolescent competence: developmental processes in a prospective study
International Journal of Child Abuse and Neglect
Vol. 33, nr. 1, blz. 36-44
2009
This investigation examined developmental pathways between childhood emotional maltreatment and adaptational outcomes in early adolescence. The study utilized a developmental psychopathology perspective in adopting a multidimensional approach to the assessment of different forms of emotional maltreatment and later adjustment outcomes. Specifically, emotional abuse (i.e., verbal criticism, hostility) and emotional neglect (i.e., psychological unavailability) were compared using a process-level analytic approach to examine if and how different forms of emotional maltreatment would contribute to adolescent adjustment via aggression and social withdrawal in middle childhood.

Van kwaad naar erger: agressie bij kinderen en jongeren
Swinnen, L.
303 p.
2009
Kun je agressief gedrag voorkomen? Hoe pak je het aan? Moet je ingrijpen bij ruzies? Is overdadig geweld op tv en in computergames de grote boosdoener? Kinderpsychiater Swinnen behandelt een hele reeks aspecten rond agressie bij kinderen en jongeren en geeft er vuistregels bij voor ouders en andere opvoeders. Ze houdt ook een pleidooi om kinderen en jongeren te begeleiden en te sturen opdat kwaadheid niet erger wordt.

Opstandig, dwars en driftig: handboek gedragsstoornissen ODD en CD voor ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners
Hartog-Polkerman, C.
110 p.
2009
Kinderen met ODD (Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis) en CD (antisociale gedragsstoornis) zijn opstandig, dwars en driftig. Ze hebben veel moeite om hun emoties te beheersen en krijgen daardoor driftaanvallen. Het boek geeft informatie over wat de gedragsstoornissen inhouden, hoe die zich uiten en wat je er aan kunt doen. Er wordt ingegaan op de thuissituatie, opvoeding, behandeling, medicatie, onderwijs, puberteit, agressie en financiële regelingen.

Familial violence socialization in childhood and later life approval of corporal punishment: a cross-cultural perspective
American Journal of Orthopsychiatry
Vol. 76, nr. 1, blz. 23-30
2006
The use of corporal punishment has been associated with several negative outcomes for children. As a result, scholars have begun to study factors that are associated with the approval of corporal punishment. Using data from the International Dating Violence Study, the author implemented analysis of covariance and multilevel modeling analyses to determine that there were significant associations among culture, personal and group experiences of familial violence socialization, and attitudes about corporal punishment.

RET je kind: opvoeden met gezond verstand
Verhulst, J.
111 p.
2006
Een concrete uitwerking van de beginselen van de RET, de Rationeel Emotieve Theorie, toegepast op de praktijk van de opvoeding. De auteur laat met praktijkvoorbeelden zien welke irrationele ideeën aan de basis van onzekerheden kunnen liggen en hoe ze van invloed kunnen zijn op de manier waarop men een kind opvoedt. Bevat tips over het omgaan met opvoedingsproblemen: huilbaby's, lastige peuters, eetstoornissen en drugs- en drankgebruik bij jongeren, scheiding van de ouders, seksualiteit en agressie. In dit boek is tevens de RET-test opgenomen waarmee de ouder/opvoeder voor zichzelf kan nagaan waar de grootste valkuilen in de opvoeding liggen.

Community violence and urban families: experiences, effects, and directions for intervention
American Journal of Orthopsychiatry
Vol. 75, nr. 3, blz. 356-368
2005
The purpose of this study was to understand the impact of community-level stressors (particularly violence), coping strategies and resources to prevent exposure to violence or to mitigate its effects in an inner-city community.

Kinderen en gedragsproblemen: angst, agressie, depressie en ADHD. Een biopsychologisch model met richtlijnen voor diagnostiek en behandeling.
Delfos, M.F.
290 p.
2005
Dit boek bevat een uitgebreid overzicht van de verschillende stoornissen die gedurende de ontwikkeling van een kind kunnen optreden. In detail wordt ingegaan op de belangrijkste stoornissen en belemmeringen door invloeden uit de omgeving ontstaan. Wil men de verstoorde ontwikkeling van het kind echter begrijpen dan moet men ook kennis hebben van de normale ontwikkeling. Het eerste deel bevat daarom een beknopte beschrijving van de normale ontwikkeling. In het tweede deel komen onder andere de lichamelijke ontwikkeling, hersenstoornissen, psychotrauma's, seksueel misbruik, culturele factoren en de rol van de opvoeding aan bod. Het derde deel gaat in op de problematiek van de diagnostiek, de hulpverlening en het speciaal onderwijs.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten