vrijdag 14 juni 2013

De zomervakantie komt eraan: tijd dus voor wat nieuwe titels...

Ook de voorbije maanden zaten we niet stil en vulden we onze collectie alvast aan met zo'n 140 nieuwe ggz-titels. Hiertussen een aantal opvallende publicaties waarvoor vast en zeker nog een plaatsje vrij is in een van je reiskoffers...In deze uitgave staan de ervaringen van enkele vrouwen met een borderline persoonlijkheidsstoornis centraal. Met de nodige doses zelfkennis en vindingrijkheid en door acceptatie leerden ze elk met hun borderline om te gaan. Het is bedoeld om hulpverleners aan te sporen deze zogeheten borderliners nog beter te leren kennen door dichterbij te komen en komaf te maken met de vooroordelen ten overstaan van deze persoonlijkheidsstoornis.

Borderline van binnenuit: handreiking aan hulpverleners / A. Oude Egberink, F. Wijnhoud, V. van Rijnsoever, H. Eversen, e.a. - Utrecht : de Graaff, 2012. - 112 p.


  

Nadat ze in een eerste psychose vergleed, kreeg Ingrid Lammerant op haar dertigste de diagnose schizo-affectief toegemeten. In dit op eigen initiatief tot stand gekomen boek, waarvoor ze ook de afbeeldingen verzorgde, beschrijft Lammerant haar psychotische beleving vlak na of tijdens een psychose. Opvallend is dat haar opleiding als klassiek filologe ook de achtergrond van haar psychoses kleurt. Zo staat ze uitvoerig stil bij de sprookjessymboliek van psychiater C.J. Schuurman en vertelt ze dingen over de droomanalyse van C.G. Jung.  

De weg naar Engel-land: mijn psychische ziekte als zoektocht naar zingeving / I. Lammerant. - Bornem : ShopMyBook, 2012. - 102 p.Dit individueel gericht programma, ontworpen voor leerlingen met autismespectrumstoornissen, wil sociaal gedrag helpen ontwikkelen zodat schoolse prestaties en emotioneel welbevinden worden bevorderd. Vanwege het visueel-expliciete karakter is het programma ook geschikt voor leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen, non-verbale leerstoornissen en scholieren met een andere culturele achtergrond. De opgenomen onderwijskundige procedures, zoals cartooninstructie, gevisualiseerde sociale scenario's en video-modeling, zijn gericht op de ontwikkeling van zelfregulatie en gebaseerd op visuele ondersteuning en hebben tot doel adequaat schoolgedrag te verduidelijken. 
Problematische verzamelaars of 'hoarders' zijn mensen die buitensporig veel verzamelen waardoor ze bedolven worden onder de spullen waarvan ze geen afstand kunnen nemen. Hierdoor komen de gemeenten, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de sociale omgeving vaak voor een grote uitdaging te staan. De auteurs bespreken de risico's en de gevolgen van overmatig bewaren en beschrijven hoe dwangmatige verzamelaars het best kunnen worden geholpen. Naast individuele en groepstherapie is er ook oog voor vrijwillige zorg en gedwongen hulpverlening en vertelt een 'hoarder' zelf zijn verhaal.

Problematische verzamelaars / J. van Beers en K. Hoogduin. - Amsterdam : Boom, 2012. - 222 p.


 

In deze uitgave wordt de periferie van beeldende en creatieve therapie van naderbij onderzocht. De auteurs gaan op zoek naar de plek waar kunst en therapie samenvallen, zoals in het Genkse Artisit-project en het 'Open Atelier' van een Amsterdamse psychiatrische instelling. Galeriehouders, docenten, kunstenaars, psychiaters en verzamelaars zoeken een antwoord op de vraag hoe therapeutisch kunst is en of er tussen beiden een verband is. 

Soms ben je uitgepraat: het atelier en de geestelijke gezondheidszorg / T. Wertheim-Cahen en T. Festen. - Antwerpen/Apeldoorn : Garant, 2013. - 126 p.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten